Угруповання формації пухирника малого

(Utricularieta minoris)

Асоціації:

Альдровандово - малопухирникова (Utricularietum (minoris) aldrovandosum (vesiculosae)), малопухирникова чиста (Utricularietum minoris purum), триборозенчасторясково - малопухирникова (Utricularietum (minoris) lemnosum (trisulcae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

10,5 - 13,4; І,ІІ; 3,4;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Широколистянолісова, лісостепова і степова зони.

Фізико-географічні умови:

У мезотрофних, мезоевтрофних та евтрофних непроточних або слабопроточних водоймах з мулисто-піщаними донними відкладами, слабокислою або нейтральною реакцією середовища, товщею води до 10 - 30 (50) см та коливанням рівня води протягом вегетації. В озерах, старицях, водоймах боліт, ставках, штучних водосховищах, занедбаних меліоративних каналах. У непроточних водоймах трапляються на ділянках із товщею води 50 - 150 см. Зниження рівня води до 40 - 50 см стимулює розвиток угруповань.

Біотоп:

Непроточні прісноводні водойми мезотрофного і евтрофного типу, зона вільноплаваючих водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів. Співдомінант - альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa) - занесений до ЧКУ та Додатку І Бернської конвенції.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінуючі види в межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (60 - 80%), складається із двох під’ярусів. Перший, наводний, - розріджений. Його формують (з проективним покриттям 1 - 10%) ряска мала (Lemna minor), спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae), сальвінія плаваюча (Salvinia natans) (рідше). Підводний під’ярус - густий (60 - 80%). Його утворюють едифікатор - пухирник малий (Utricularia minor) (25 - 30%) - і альдрованда пухирчаста (15 - 20%), ряска триборозенчаста (Lemna trisulca) (10 - 15%), а також кушир напівзанурений (Ceratophyllum submersum) (1 - 5%), пухирник звичайний (Utricularia vulgaris) (1 - 3%), елодея кaнадська (Elodea canadensis) (1 - 3%). Переважають названі плюризональні види, а також види, що зростають у водоймах хвойнолісової і широколистянолісової зон - рдесник стиснутий (Potamogeton compressus), р. Фріса (P. friesii), р. волосовидний (P. trichoides) та ін.

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Дунайському БЗ, НПП"Прип’ять - Стохід", Шацькому НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Дотримання режиму абсолютної заповідності, включення місцезростань рослинних угруповань до природнозаповідного фонду. Пошук нових місцезнаходжень угруповань, моніторинг за їх станом.

Джерела інформації:

Дубына, Шеляг-Сосонко, 1989; Шеляг-Сосонко, Дидух, Дубына и др., 1991; Дубына и др., 1993; Дубина, 2006; Чорна, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина