Угруповання формації рдесника альпійського

(Potamogetoneta alpini)

Асоціації:

Альпійськордесникова чиста (Potamogetonetum alpini purum), занурено куширово - альпійськордесникова (Potamogetonetum (alpini) ceratophyllosum (demersi)), напівзануренокуширово - альпійськордесникова (Potamogetonetum (alpini) ceratophyllosum (submersi)), триборозенчасторясково - альпійськордесникова (Potamogetonetum (alpini) lemnosum (trisulcae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,1 - 12,0; І; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Дуже рідко на території Українського Полісся, Лісостепу та у водоймах Українських Карпат (Сумська, Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Закарпатська області).

Фізико-географічні умови:

У мезотрофних, мезоевтрофних і евтрофних проточних і слабопроточних водоймах з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, помірним поверхневим і протягом вегетації коливанням рівня води, на мулисто-піщаних донних відкладах з товщею води 50 - 90 (150) см. У руслах малих річок, ділянках локальних течій штучних водойм, у озерах. Зниження рівня води до 50 см стимулює розвиток угруповань.

Біотоп:

Непроточні і слабопроточні прісноводні водойми мезотрофного і евтрофного типу, зона занурених прикріплених водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор на південно-східній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (70 - 80%), складається із двох під’ярусів. Перший, наводний, розріджений утворений такими видами, як глечики жовті (Nuphar lutea), ряска мала (Lemna minor), спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae) (всі по 1 - 5%). На проточних ділянках він слабо виражений. Другий, підводний під’ярус, більш густий, утворює едифікатор - рдесник альпійський (Potamogeton alpinus) (25 - 70%) - і кушир занурений (Ceratophyllum demersum) (1 - 20%), к. напівзанурений (C. submersum) (1 - 15%), ряска триборозенчаста (Lemna trisulca) (1 - 20%) за участю рдесника блискучого (Potamogeton lucens), р. маленького (P. pusillus), водяного жовтецю закрученого (Batrachium circinatum) (усі по 1 - 10%). Переважають вищеназвані види, що зростають у водоймах хвойнолісової, широколистянолісової і лісостепової зон - пухирник звичайний (Utricularia vulgaris), рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus), р. стиснутий (P. compressus), р. кучерявий (P. crispus), р. плаваючий (P. natans), р. вузлуватий (P. nodosus), р. довгий (P. praelongus), водопериця кільчаста (Myriophyllum verticillatum).

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у ботанічному заказнику місцевого значення"Корнинський" (Рівненська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезнаходжень до об’єктів природно-заповідного фонду та екомержі. Пошук нових місцезнаходжень. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко и др., 1991; Дубына и др., 1993; Дубина, 2006; Чорна, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина