Угруповання формації рдесника довгого

(Potamogetoneta praelongi)

Асоціації:

Берхтольдордесниково - довгордесникова (Potamogetonetum (praelongi) potamogetosum (berchtoldii)), довгордесникова чиста (Potamogetonetum praelongi purum), канадськоелодеєво - довгордесникова (Potamogetonetum (praelongi) elodeosum (canadensis)), маленькордесниково - довгордесникова (Potamogetonetum (praelongi) potamogetosum (pusilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

8,1; ІІ; 4;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Водойми широколистянолісової і лісостепової зони.

Фізико-географічні умови:

У мезотрофних та евтрофних прісноводних слабопроточних водоймах з нейтральною реакцією середовища, незначним поверхневим і протягом вегетації коливанням рівня води, мулисто-піщаними донними відкладами і товщею води 50 - 100 (150) см.

Біотоп:

Непроточні і слабопроточні прісноводні водойми мезотрофного і евтрофного типу, зона занурених прикріплених водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінуючі види в межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (70 - 80%), складається з двох під’ярусів. Перший, наводний, розріджений, його утворюють жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae) (5 - 7%), спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza) (5 - 7%), ряска мала (Lemna minor) (3 - 5%), різак алоевидний (Stratiotes aloides) (3 - 5%), а також у південних місцезростаннях - сальвінія плаваюча (Salvinia natans) (5 - 7%), а в північних - рдесник плаваючий (Potamogeton natans) (5 - 7%). Другий під’ярус, підводний, густий, утворений едифікатором - рдесником довгим (Potamogeton praelongus) (60 - 70%), а також такими видами, як елодея канадська (Elodea canadensis) (1-30%), рдесник Берхтольда (Potamogeton berchtoldii) (1 - 30%), р. маленький (P. pusillus) (1 - 25%), кушир напівзанурений (Ceratophyllum submersum) (3 - 7%), водопериця колосиста (Myriophyllum spicatum) (1 - 5%), рдесник стиснутий (Potamogeton compressus) (усі по 1 - 5%). Переважають вищеназвані види, що зростають у водоймах хвойнолісової, широколистянолісової і лісостепової зон.

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Заповідний та заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у НПП"Прип’ять - Стохід" , Шацькому НПП, Деснянсько-Старогутському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань до природно-заповідного фонду. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Дубина, Чорна, 1987; Дубына и др., 1993; Дубина, 2006; Чорна, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина