Угруповання формації водяного жовтецю плаваючого

(Batrachieta fluitantis)

Асоціації:

Плаваючоводяножовтецева чиста (Batrachietum fluitantis purum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,6; І; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Волинська обл., Маневицький р-н, с. Замостя, меліоративний канал; Камінь-Каширський р-н, с. Пологи, меліоративний канал; Житомирська обл., Лугинський р-н, Ковчанське лісництво (50 кв.), русло р. Жерев.

Фізико-географічні умови:

У мезоевтрофних і мезотрофних водоймах із значною течією, помірним поверхневим і протягом вегетації коливанням рівня води, зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, піщаними, мулисто-піщаними і піщано-щебенистими донними відкладами на ділянках з товщею води 50 - 100 см. У руслах річок, меліоративних каналах. Підвищення рівня води до 100 - 150 см стимулює розвиток угруповань.

Біотоп:

Рівнинні річки.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор на південно-східній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (60 - 80%), складається із одного, рідше двох під’ярусів. Перший, наводний, дуже розріджений, його утворюють стрілолист стрілолистий (Sagittaria sagittifolia var. aquatica), рдесник вузлуватий (Potamogeton nodosus), ряска мала (Lemna minor), спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza) i гірчак земноводний (Polygonum amphibium) (всі до 1%). Другий, підводний, густіший (50 - 70%) ярус формує едифікатор - водяний жовтець плаваючий (Batrachium fluitans) (50 - 60%), а також кушир занурений (Ceratophyllum demersum) i елодея канадська (Elodea canadensis) (по 1 - 5%). Переважають названі плюризональні види.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Не забезпечена.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Необхідний моніторинг за станом популяцій, потребує заповідання.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко и др., 1991; Дубина, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина