Угруповання формації рдесника червонуватого

(Potamogetoneta rutili)

Асоціації:

Канадськоелодеєво - червонуватордесникова (Potamogetonetum (rutili) elodeosum (canadensis)), напівзануренокуширово - червонуватордесникова (Potamogetonetum (rutili) ceratophyllosum (submersi)), туполистордесниково - червонуватордесникова (Potamogetonetum (rutili) potamogetosum (obtusifolii)), червонуватордесникова чиста (Potamogetonetum rutili purum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

9,4 - 11,4; І,ІІ; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Широколистянолісова і лісостепова зони (в озерах і заплавних водоймах верхньої течії Дніпра, рік Десни, Сіверського Дінця, а також в Шацьких озерах).

Фізико-географічні умови:

У прісноводних непроточних і слабопроточних евтрофних водоймах з слабокислою або нейтральною реакцією середовища, що заростають, з товщею води 50 - 70 (100) см і мулисто-піщаними донними відкладами.

Біотоп:

Проточні і непроточні прісноводні водойми евтрофного і мезотрофного типу, зона прикріплених занурених водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор на південній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (60 - 80%), складається з трьох під’ярусів. Перший, надводний, розріджений (заввишки до 70 см) утворюють їжача голівка мала (Sparganium minimum) (1 - 5%), стрілолист стрілолистий (Sagittaria sagittifolia) (1 - 5%), сусак зонтичний (Butomus umbellatus) (1%). Цей під’ярус виражений не в усіх асоціацях. Другий, наводний, також розріджений під’ярус утворюють ряска мала (Lemna minor), спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza) (1 - 5%). Третій, підводний, під’ярус більш густий утворють едифікатор - рдесник червонуватий (Potamogeton rutilus) (30 - 70%) - та елодея канадська (Elodea canadensis) (1 - 30%), кушир напівзанурений (Ceratophyllum submersum) (1 - 20%), рдесник туполистий (Potamogeton obtusifolius) (1 - 20%). Переважають плюризональні види, зокрема сусак зонтичний, стрілолист стрілолистий, ряска мала, спіродела багатокоренева, елодея канадська, а також вищеназвані, що ростуть у водоймах хвойнолісової, широколистянолісової і лісостепової зон. Менш значну роль відіграють види, що ростуть у водоймах лісостепової зони - рдесник волосовидний (Potamogeton trichoides), р. маленький (P. pusillus).

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Шацькому НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Дотримання режиму абсолютної заповідності, включення місцезростань рослинних угруповань до природнозаповідного фонду. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Дубина, Чорна, 1987; Дубына и др., 1993; Дубина, 2006; Чорна, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина