Угруповання формації молодильника озерного

(Isoёteta lacustris)

Асоціації:

Канадськоелодеєво - озерномолодильникова (Isoёtetum (lacustris) elodeosum (canadensis)), напівзануренокуширово - озерномолодильникова (Isoёtetum (lacustris) ceratophyllosum (submersi)), озерномолодильникова чиста (Isoёtetum lacustris purum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,6; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Широколистянолісова зона. Українське Полісся. Волинська обл.: водойма біля с. Любче (Ковельський р-н), прибережні мілководдя оз. Охотин та оз. Редичі (Маневицький р-н, с. Замостя); Рівненська обл.: прибережні мілководдя оз. Воронки (Володимирецький р-н, с. Воронки), прибережні мілководдя оз. Біле (Володимирецький р-н, с. Більська Воля).

Фізико-географічні умови:

У мезотрофних і оліго-мезотрофних прісноводних непроточних водоймах з поверхневим і незначним протягом вегетації коливанням рівня води, слабокислою реакцією середовища, піщаними донними відкладами і товщею води 70 - 150 см. Зниження рівня води до 70 см стимулює розвиток угруповань. У флювіогляціальних і карстових озерах.

Біотоп:

Непроточні озера оліготрофного і мезотрофного типу, зона прикріплених занурених водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів. Домінант - молодильник озерний (Isoёtes lacustris) - занесений до ЧКУ, Додатку І Бернської конвенції.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор на південно-східній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (50 - 70%), представлений одним підводним ярусом. Його утворює едифікатор - молодильник озерний (з проективним покриттям 30 - 60%) - і кушир занурений (Ceratophyllum demersum) (25 - 30%), елодея канадська (Elodea canadensis) (25 - 30%), а також рдесник маленький (Potamogeton pusillus) і р. туполистий (P. obtusifolius) (по 1 - 5%).

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Черемському ПЗ, Рівненському ПЗ, ландшафтному заказнику загальнодержавного значення"Урочище Мошне" (Волинська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Моніторинг за станом угруповань, виявлення нових місцезнаходжень, включення водойм до екомержі.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко и др., 1991; Прядко, 2004; Дубина, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина