Угруповання формації водяного жовтецю Ріона

(Batrachieta rionii)

Асоціації:

Зануренокуширово - ріоноводяножовтецева (Batrachietum (rionii) ceratophyllosum (demersi)), канадськоелодеєво - ріоноводяножовтецева (Batrachietum (rionii) elodeosum (canadensis)), ріоноводяножовтецева чиста (Batrachietum rionii purum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

8,1; ІІ; 3;"типові".

Поширення в Україні:

Лісостепова і степова зона (в пониззях Дніпра, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, середня і нижня течії річок Сіверського Дінця, Інгулу, Інгульця, Молочної).

Фізико-географічні умови:

В евтрофних прісноводних або слабосолонуватоводних, переважно непроточних водоймах зі слаболужною реакцією середовища, мулисто-піщаними і мулистими донними відкладами, помірним поверхневим і протягом року коливанням рівня води з товщею води 30 - 50 (150) см. У заплавних і надзаплавних водоймах, мілководдях водосховищ, плавневих озерах. Зниження рівня води до 30 см стимулює розвиток угруповань.

Біотоп:

Прісноводні водойми евтрофного типу, зона занурених водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор знаходиться на північнозахідній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (70 - 80%), складається із двох під’ярусів. Перший, розріджений, наводний під’ярус утворюють спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza) (1 - 5%), ряска мала (Lemna minor) (1 - 5%), р. горбата (L. gibba) (1%), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae) (менше 1%). Другий, підводний під’ярус, густий, його утворює едифікатор - водяний жовтець Ріона (Batrachium rionii) (50 - 70%) - і елодея канадська (Elodea canadensis) (1 - 30%), рдесник Берхтольда (Potamogeton berchtoldii) (1 - 20%), а також менш рясні види - кушир занурений (Ceratophyllum demersum), рдесник гребінчастий (Potamogeton pectinatus), р. пронизанолистий (P. perfoliatus), р. кучерявий (P. crispus), водопериця колосиста (Myriophyllum spicatum) (усі по 1 - 5%). Переважають види лісостепової і степової зон - цанікелія болотна (Zannichellia palustris), рдесник Берхтольда, руслиця угорська (Elatine hungarica) і більшість з вищеназваних плюризональних видів.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Дунайському БЗ, а також у ландшафтному заказнику місцевого значення"Лунг" (Одеська обл.), ботанічному заказнику місцевого значення"Інгулецький лиман" (Херсонська обл.) та гідрологічних заказниках"Щербанівське водосховище" і"Катеринівське водосховище" (Миколаївська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Моніторинг за станом угруповань, виявлення нових місцезнаходжень, включення водойм до екомережі.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко, Дубына, 1984; Дубина, 1987, 1991, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина