Угруповання звичайногоробиново - букових лісів

(Sorbeto (aucupariaе) - Fagetа (sylvaticae))

Асоціації:

Звичайногоробиново - буковий ліс волохатокуничниковий (Sorbeto (aucupariaе) - Fagetum (sylvaticae) calamagrostidosum (villosae)), звичайногоробиново - буковий ліс очеретянокуничниковий (Sorbeto (aucupariaе) - Fagetum (sylvaticae) calamagrostidosum (arundinaceae)), звичайногоробиново - буковий ліс чорницевий (Sorbeto (aucupariaе) - Fagetum (sylvaticae) vacciniosum (myrtilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,6; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н (лісовий масив Стужиця, верхня частина південно-східного схилу г. Равка).

Фізико-географічні умови:

Клімат помірний, гумідний. На продуктах вивітрювання - середньозернистих магурських піщаниках - сформувались світло-бурі, середньосуглинисті ґрунти різної потужності.

Біотоп:

Букові ліси Західної України.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості пануючих видів у деревостані.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання знаходяться на верхній межі лісу (1300 м н. р. м.).

Ценотична структура та флористичне ядро:

Букове криволісся із зімкнутістю крон 0,4 - 0,5. Деревостан формують бук лісовий (Fagus sylvatica) та горобина звичайна (Sorbus aucuparia) заввишки 3 - 4 м. Підлісок звичайно не виражений, подекуди його утворює малина (Rubus idaeus). Густий (90 - 95%), але флористично бідний трав’яно-чагарничковий покрив формують куничник волохатий (Calamagrostis villosa), к. очеретяний (C. arundinacea), чорниця (Vaccinium myrtillus) із поодинокою участю золотушника звичайного (Solidago virgaurea), ожики гайової (Luzula luzuloides), безщитника розставленолистого (Athyrium distentifolium), жовтозілля Фукса (Senecio fuchsii), щавля кислого (Rumex acetosa).

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Ужанському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Віднесення місцезростань рослинних угруповань до абсолютнозаповідної зони національного природного парку.

Джерела інформації:

Устименко, Попович, 1995; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко