Угруповання формації карагани скіфської

(Caraganeta scythicae)

Асоціації:

Валіськокострицево - скіфськокараганова (Caraganetum (scythicae) festucosum (valesiacae)), українськоковилово - скіфськокараганова (Caraganetum (scythicae) stiposum (ucrainicae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,0 - 17,2; І; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Центральна та східна частина степової зони України (Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька області).

Фізико-географічні умови:

Схили річкових долин, балок та окремих гір із щебенистими змитими чорноземними ґрунтами.

Біотоп:

Валіськокострицево-ковилові степи.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінанта та співдомінантів. Домінант - карагана скіфська (Caragana scythica) - занесений до ЧКУ та ЄЧС. Співдомінант - ковила українська (Stipa ucrainica) - занесений до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Ендемічні угруповання, домінант яких є південно-причорноморським ендеміком.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Одноярусні угруповання, диференційовані на під’яруси. Загальне проективне покриття угруповань - 65 - 80%, проективне покриття домінанту - карагани скіфської - 20 - 40%, співдомінантів - ковили української або костриці валіської (Festuca valesiaca) - 20%. У складі угруповань представлені типові степові види, а саме: кринітарія волохата (Crinitaria villosa), льон австрійський (Linum austriacum), л. тонколистий (L. tenuifolium), шавлія поникла (Salvia nutans), астрагал український (Astragalus ucrainicus), ковила Лессінга (Stipa lessingiana), кипець гребінчастий (Koeleria cristata) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Регульованої заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Українському степовому ПЗ (відділення Хомутовський степ), РЛП"Половецький степ", ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Балка Гірка" (Донецька обл.); ПЗ"Єланецький степ" (Миколаївська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Пошук та картування нових місцезнаходжень та включення їх до екомережі та територій природно-заповідного фонду. Моніторинг за станом угруповання.

Джерела інформації:

Перспективная сеть …, 1987; Вакаренко та ін., 1996; Ткаченко та ін., 1998; Вакаренко та ін., 2000.

Автор:

Л.П. Вакаренко