Угруповання формації чиста кримського

(Cisteta taurici)

Асоціації:

Білуватодроково - кримськочистова (Cistetum (taurici) genistosum (albidae)), вузлуватопирійно - кримськочистова (Cistetum (taurici) elytrigiosum (nodosae)), гайовосамосилово - кримськочистова (Cistetum (taurici) teucriosum (chamaedryis)), стоколосовидночиєво - кримськочистова (Cistetum (taurici) achnatherosum (bromoides)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,9; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Гірський Крим, південне узбережжя Криму від миса Айя на схід до с. Малоріченське.

Фізико-географічні умови:

Трапляються спорадично (до висоти 300 - 400 м н. р. м.), на сухих та дуже сухих коричневих щебенисто-кам’янистих ґрунтах, часто на відслоненнях сланців та вапняків.

Біотоп:

Чагарниково-трав’яні угруповання на карбонатах у Гірському Криму.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінантів. Домінант - чист кримський (Cistus tauricus) - занесений до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Середземноморські угруповання вічнозелених видів на північній межі поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Чагарникові угруповання, заввишки 50 - 150 см і зімкнутістю 0,8. Едифікатор - чист кримський. Інколи значну домішку складають жасмин кущовий (Jasminum fruticans) та в’язіль емероїдний (Coronilla emeroides). Трав’яно-чагарничковий покрив розріджений, залежно від умов середовища домінують пирій вузлуватий (Elytrigia nodosa), дрік білуватий (Genista albida), чий стоколосовидний (Achnatherum bromoides), самосил гайовий (Teucrium chamaedrуs). Асектаторами є ксерофітні та петрофітні субсередземноморські види, такі як сонцецвіт Стевена (Helianthemum stevenii), чебрець Кальє (Thymus callieri), осока загострена (Carex cuspidata), гвоздика Маршаллова (Dianthus marschallii) та багато інших, серед яких чимало рідкісних видів.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заповідний або заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в ПЗ"Мис Мартьян" та Ялтин-ському гірсько-лісовому ПЗ, ландшафтних заказниках загальнодержавного значення"Аюдаг","Мис Айя" (АР Крим).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Моніторинг стану угруповань, включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду та до структурних елементів екомережі.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко, Дидух; 1980; Зеленая книга …, 1987; Дидух, 1992.

Автор:

Л.П. Вакаренко, Я.П. Дідух