Угруповання формації сосни гірської

(Pinetа mugi)

Асоціації:

Карпатськощавелево - гірськососнова (Pinetum (mugi) rumicetosum (carpaticae)), східнокарпатськорододендроново - гірськососнова (Pinetum (mugi) rhododendrosum (kotschyi)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

14,4 - 14,8; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українські Карпати: Чорногірський (г. Данчер) і Чивчинський (г. Хітанка, г. Штевіора, г. Команова, г. Гнетєса та ін.) масиви (Івано-Франківська обл.).

Фізико-географічні умови:

Помірно-холодна і холодна кліматичні зони, нижня і середня частини поясу сланких чагарників - до висоти 1705 м н. р. м., у западинах з намитими відносно родючими гірсько-лучними буроземними ґрунтами.

Біотоп:

Криволісся сосни гірської (Pinus mugo).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів. Домінант чагарникового ярусу - рододендрон східнокарпатський (Rhododendron kotschyi) - занесений до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Рідкісні угруповання на північно-східній ме жі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Угруповання триярусні. Перший ярус (0,7 - 0,9) формує сосна гірська (заввишки 2 - 2,5 м), яка розмножується вегетативно і насінням. У цьому ярусі зрідка трапляються горобина звичайна (Sorbus aucuparia ssp. glabrata), верба силезька (Salix silesiaca), порічки блискучі (Ribes lucidum). У другому ярусі домінують рододендрон східнокарпатський та щавель карпатський (Rumex carpaticus), поодиноко зростають безщитник розставленолистий (Athyrium distentifolium), куничник волохатий (Calamagrostis villosa), щитник австрійський (Dryopteris austriaca), чорниця (Vaccinium myrtillus), підбілик альпійський (Homogyne alpinа). У моховому ярусі зростають гілокомій блискучий (Hylocomium splendens), дикран мітловидний (Dicranum scoparium), плеуроцій Шребера (Pleurozium schreberi). Угруповання ценотично стабільне.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Карпатському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань у Чивчинських горах, що не охороняються, до природнозаповідного фонду. Організація моніторингу.

Джерела інформації:

Комендар, 1960, 1966а; Малиновський, 1980; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич