Угруповання формації рододендрона східнокарпатського

(Rhododendretа kotschyi)

Асоціації:

Волохатокуничниково - східнокарпатськорододендронова (Rhodo dendre tum (kotschyi) calamagrostidosum (villosae)), зігнутоосоково - східнокарпатськорододендронова (Rhododendretum (kotschyi) caricosum (curvulae)), ісландськоцетрарієво - східнокарпатськорододендронова (Rhododendretum (kotschyi) cetrariosum (islandicae)), мальованокострицево - східнокарпатськорододендронова (Rhododendretum (kotschyi) festucosum (pictae)),сфагново - східнокарпатськорододендронова (Rhododendretum (kotschyi) sphagnosum), східнокарпатськорододендронова чиста (Rhododendretum kotschyi purum), трироздільноситниково - східнокарпатськорододендронова (Rhododendretum (kotschyi) juncosum (trifidi)), хейфлеровосеслерієво - східнокарпатськорододендронова (Rhododendretum (kotschyi) sesleriosum (heuflerianae)), чорницево - східнокарпатськорододендронова (Rhododendretum (kotschyi) vacciniosum (myrtilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

14,2; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Субальпійський і альпійський пояси Українських Карпат (Чорногірський, Мармароський, Свидовецький масиви) (Закарпатська та Івано-Франківська області).

Фізико-географічні умови:

Північні та прилеглі до них схили в межах висот 1400 - 2000 м н. р. м. з щебенистими, торф’яними кислими ґрунтами на силікатних породах, в холодній кліматичній зоні. Приурочені до місць з акумуляцією потужного шару снігу.

Біотоп:

Чагарнички на кислих силікатних породах.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів, із домінуванням рододендрона східнокарпатського (Rhododendron kotschyi), занесеного до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Рідкісні угруповання на північно-східній ме жі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Двох’-, триярусні угруповання з проективним покриттям 70 - 100%. Перший основний ярус формує рододендрон східнокарпатський (40 - 90%) з участю чорниці (Vaccinium myrtillus), лохини (V. uliginosum), брусниці (Rhodococcum vitis-idaea), ситника трироздільного (Juncus trifidus), сеслерії голубуватої (Sesleria coerulans), куничника волохатого (Calamagrostis villosa), к. очеретяного (C. arundinacea), костриці мальованої (Festuca picta), осоки зігнутої (Carex curvula), о. вічнозеленої (C. sempervirens). У другому ярусі зростають низькі трави, а саме підбілик альпійський (Homogуne alpina), лігустик мутеліновий (Ligusticum mutellina), сольданела угорська (Soldanella hungarica), нечуйвітер альпійський (Hieracium alpinus) та інші. У третьому ярусі трапляються мохи і лишайники - дикран мітловидний (Dicranum scoparium), плеуроцій Шребера (Pleurozium schreberi), ритидіадельф трикутний (Rhytidiadelphus triquetrus), цетрарія ісландська (Cetraria islandica), кладонія оленяча (Cladonia rangiferina), види роду сфагн (Sphagnum).

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Карпатському БЗ, ПЗ"Ґорґани".

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом популяцій рододендрона східнокарпатського. Включення ділянок до абсолютно заповідної зони Карпатського БЗ. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Брадіс, Зап’ятова, 1954; Комендар, 1954; Малиновський, Бережний, 1956; Малиновський, 1980; Милкина, Стойко, 1980; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна, 1982; Зеленая книга..., 1987; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич