Угруповання формації наскельниці лежачої

(Loiseleurietа procumbentis)

Асоціації:

Зігнутоосоково - лежачонаскельницева (Loiseleurietum (procumbentis) caricosum (curvulae)), ісландськоцетрарієво - лежачонаскельницева (Loiseleurietum (procumbentis) cetrariosum (islandicae)), лежачонаскельницева чиста (Loiseleurietum procumbentis purum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

14,5; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Альпійський пояс Українських Карпат (Чорногірський масив) (Закарпатська та Івано-Франківська області).

Фізико-географічні умови:

Плоскі й опуклі вітроударні вершини з оліготрофними, фізіологічно сухими і холодними екотопами (у межах висот 1750 - 2000 м н. р. м) з незначним сніговим покривом і кам’янистими слаборозвинутими торф’янистими кислими ґрунтами на виходах пісковиків у холодній кліматичній зоні.

Біотоп:

Чагарнички на кислих силікатних породах.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінантів.

Ботаніко-географічна значущість:

Реліктові угруповання на північносхідній межі гірської частини ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Для угруповань характерний одноярусний невисокий (10 - 15 см) та густий (100 %) трав’яно-чагарничковий ярус, сформований наскельницею лежачою (Loiseuleria procumbens) (50 - 80%). Флористичне ядро складають психрофільні та оліготермні види, серед яких більшість аркто-альпійських, альпійських й аркто-бореально-монтанних, а саме: осока зігнута (Carex curvula), ситник трироздільний (Juncus trifidus), лохина (Vaccinium uliginosum), водянка гермафродитна (Empetrum hermafroditum subsp. gaultherioides), дзвоники альпійські (Campanula alpina), сугайник Клузія (Doronicum clusii), сольданела угорська (Soldanella hungarica), підбілик альпійський (Homogyne alpina), сон білий (Pulsatilla alba), рододендрон східнокарпатський (Rhododendron kotschyi), нечуйвітер альпійський (Hieracium alpinum) та ін. У мохово-лишайниковому ярусі зростають рунянка волосконосна (Polytrichum piliferum), дикран мітловидний (Dicranum scoparium), кладонія оленяча (Cladonia rangiferina), цетрарія ісландська (Cetraria islandica).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Карпатському БЗ, Карпатському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань, убезпечення від дії антропогенних факторів (випасання, рекреація, пожежі).

Джерела інформації:

Комендар, 1954; Малиновський, 1980; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна, 1982; Зеленая книга ..., 1987; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич