Угруповання формації дріади восьмипелюсткової

(Dryadetа octopetalae)

Асоціації:

Баумгартеновероніково - восьмипелюстководріадова (Dryadetum (octopetalae) veronicosum (baumgartenii)), восьмипелюстководріадова чиста (Dryadetum octopetalae purum), мохово - восьмипелюстководріадова (Dryadetum (octopetalae) muscosum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

14,9; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Субальпійський та альпійський пояси Українських Карпат (Чорногірський та Свидовецький масиви) (Закарпатська обл.).

Фізико-географічні умови:

Круті (40 - 700) північні кам’янисті схили, скельні уступи і карнизи у межах висот 1750 - 2000 м н. р. м. із слаборозвинутими торф’яними помірнокислими і помірновологими ґрунтами на вапнякових та вапняково-силікатних породах холодної евгумідної кліматичної зони. Сніговий покрив середньотривалого залягання.

Біотоп:

Чагарнички на карбонатних породах.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів, із домінуванням дріади восьмипелюсткової (Dryas octopetala), занесеної до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Реліктові угруповання в диз’юнктивній частині ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Для угруповань характерний невисокий (10 - 15 см) флористично багатий та густий (80 - 100%) трав’яночагарничковий ярус. Його формує дріада восьмипелюсткова (60 - 90%) з участю костриці лежачої (Festuca airoides), к. карпатської (F. carpatica), дзвоників альпійських (Campanula alpina), осоки вічнозеленої (Carex sempervirens), чорниці (Vaccinium myrtillus), лохини (V. uliginosum), брусниці (Rhodococcum vitis-idaea), сеслерії голубyватої (Sesleria coerulans), вероніки Баумгартена (Veronica baumgartenii). У складі угруповань зростає низка рідкісних альпійських видів з високим ступенем трапляння, а саме: астрагал Крайни (Astragalus krajinae), анемона нарцисоцвіта (Anemone narcissiflora), бартсія альпійська (Bartsia alpina), ломикамінь волотистий (Saxifraga paniculata). Добре виражений мохово-лишайниковий ярус формують дикран мітловидний (Dicranum scoparium), плеуроцій Шребера (Pleurozium schreberi), гілокомій блискучий (Hylocomium splendens), тортела скручена (Tortella tortuosa), ритидіадельф трикутний (Rhytiadiadelphus triquetrus), цетрарія ісландська (Cetraria islandica) та ін.

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському БЗ, ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Скелі Близниці" (Закарпатська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань, убезпечення від дії антропогенних факторів (випасання, витоптування, пожежі).

Джерела інформації:

Брадіс, Зап’ятова, 1954; Козій, Стойко, 1958; Малиновський, 1980; Зеленая книга..., 1987; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич