Угруповання субформації звичайногоробиново - душекієвої

(Sorbeto (aucupariae) - Duschekietа (viridis))

Асоціації:

Волохатокуничниково - звичайногоробиново - душекієва (Sorbeto (aucupariae) - Duschekietum (viridis) calamagrostidosum (villosae)), очеретянокуничниково - звичайногоробиново - душекієва (Sorbeto (aucupariae) - Duschekie tum (viridis) calamagrostidosum (arundinaceae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,8; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Гора Велика Равка (Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н).

Фізико-географічні умови:

Похилі східні схили з суглинистими, щебенистими задернованими ґрунтами на висоті 1200 - 1260 м н. р. м. у перехідній від лісової до безлісної смузі.

Біотоп:

Криволісся вільхи зеленої (Alnus viridis).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості пануючих видів у голов ному ярусі, фітоценотичні і екологічні оптимуми яких є різними.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінанти головного ярусу (душекія зелена (Duschekia viridis)) та підлеглого (куничник волохатий (Calamagrostis villosa)) знаходяться на північно-східній межі поширення. Угруповання - на межі висотного поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Висота кущів досягає 2,5 - 3,0 м, діаметр стовбурів - 8 - 10 см, зімкнутість - 0,7 - 0,8. У густому (90 - 95%) і маловидовому трав’яно-чагарничковому ярусі домінують куничник волохатий к. очеретяний (C. arundinacea). Звичайними видами є безщитник розтавленолистий (Athyrium distentifolium), щавель кислий (Rumex acetosa), тирлич ваточниковий (Gentiana asclepiadea), жовтозілля Фукса (Senecio fuсhsii), чорниця (Vaccinium myrtillus), малина (Rubus idaeus).

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Ужанському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Необхідний постійний моніторинг, залучення місцезростань рослинних угруповань до зони абсолютної заповідності національного природного парку.

Джерела інформації:

Устименко, Попович, 1995; Попович, Устименко, 1997; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко