Угруповання формації верби трав’яної

(Salicetа herbaceae)

Асоціації:

Рунянково - трав’яновербова (Salicetum (herbaceae) polytrichosum), трав’я но вербова чиста (Salicetum herbaceae purum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,0; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Субальпійський і альпійський пояси Українських Карпат (Чорногірський і Свидовецький масиви).

Фізико-географічні умови:

В холодній кліматичній зоні, північні круті схили у межах висот 1750 - 2000 м н. р. м., у мікропониженнях з тривалим заляганням снігу, коротким вегетаційним періодом, високою вологістю слаборозвинутих торф’янистих кислих ґрунтів.

Біотоп:

Чагарнички на кислих силікатних породах.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів, із домінуванням верби трав’яної (Salix herbacea), занесеної до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Реліктові угрупoвання на північно-східній межі гірської частини ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Одноярусні з проективним покриттям 40 - 60% флористично бідні угруповання з пануванням верби трав’яної (20 - 50%) та домішкою костриці лежачої (Festuca airoides), лігустика мутелінового (Ligusticum mutellina), дзвоників альпійських (Campanula alpina), осоки зігнутої (Carex curvula), ситника трироздільного (Juncus trifidus), куничника волохатого (Calamagrostis villosa), чорниці (Vaccinium myrtillus), нечуйвітера альпійського (Hieracium alpinus), сеслерії голубyватої (Sesleria coerulans) та інших. Основне флористичне ядро сформоване арктоальпійськими та альпійськими видами. Моховий покрив утворений рунянкою шестикутною (Polytrichum sexangulare) (20%).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському НПП, ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Скелі Близниці" (Закарпатська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань, убезпечення від дії антропогенних факторів (випасання, рекреація, пожежі).

Джерела інформації:

Брадіс, Зап’ятова, 1954; Малиновський, 1980; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна, 1982; Зеленая книга..., 1987; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич