Угруповання ялинових лісів гірськососнових

(Piсеetа (abietis) pinetosa (mugi))

Асоціації:

Ялиновий ліс гірськососново - волохатокуничниковий (Piсеetum (abietis) pinetоso (mugi) - calamagrostidosum (villosae)), ялиновий ліс гірськососново - сфагновий (Piсеetum (abietis) pinetoso (mugi) - sphagnosum), ялиновий ліс гірськососново - чорницевий (Piсеetum (abietis) pinetoso (mugi) - vacciniosum (myrtilli)), ялиновий ліс гірськососново - чорницево - зеленомоховий (Piсеetum (abietis) pinetoso (mugi) - vaccinioso (myrtilli) - hylocomiosum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,3; І; 3;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Високогірні райони Українських Карпат (ІваноФранківська, Закарпатська області).

Фізико-географічні умови:

Привершинні та пригребневі частини корінних схилів на висоті 1400 - 1670 м н. р. м. у смугах залягання флішу чорногірської світи, а також складені грубоуламкові пісковики високих моренових валів, де переважають супіщані ґрунти.

Біотоп:

Ацидофільні гірські смерекові ліси Карпат.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості едифікатора з домінантом підліску.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання знаходяться на висотній межі поширення і на межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний із зімкнутістю крон 0,5. Його утворює ялина європейська (Picea abies) заввишки 12 - 15 м з продуктивністю IV бонітету. Підлісок 0,3 - 0,4 формує сосна гірська (Pinus mugo) заввишки 2 - 2,5 м. Трав’яно-чагарничковий ярус з покриттям 50 - 60% утворюють бореальні оліготрофні ацидофільні види - чорниця (Vaccinium myrtillиs), водянка чорна (Empetrum nigrum), брусниця (Rhodococcum vitis-idaea), куничник волохатий (Calamagrostis villosa), підбілик альпійський (Homogyne alpina). Суцільний покрив утворюють мохи - плеуроцій Шребера (Plеurozium schreberi), дикран мітловидний (Dicranum scoparium), гілокомій блискучий (Hylocomium splendens), інколи панують види роду сфагнум (Sphagnum).

Потенціал відновлюваності:

Слабкий і дуже слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у НПП"Синевир", Карпатському БЗ, Карпатському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду, організація моніторінгу, потребує вивчення сучасного стану.

Джерела інформації:

Гринь, 1954а; Комендар, 1954а, 1966; Стойко, 1977; Стойко и др., 1980а; Стойко та ін., 1991; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко