Угруповання букових лісів

(Fagetа sylvaticae) з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Scopolia carniolica)

Асоціації:

Буковий ліс скополієвий (Fagеtum (sylvaticae) scopoliosum (carniolicae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,8; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українські Карпати (Закарпатська обл. (Воловецький р-н, Широколужанський лісовий масив), Івано-Франківська обл., Львівська обл. (Сколівські Бескиди, басейн р. Опір)).

Фізико-географічні умови:

Помірна семигумідна кліматична зона, гірські схили з малопотужними скелетними бурими лісовими ґрунтами в трансакумулятивних місцеположеннях у межах висот 400 - 700 м н. р. м.

Біотоп:

Букові ліси Західної України.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінанта деревостану із домінантом травостою - скополією карніолійською (Scopolia carniolica) - реліктом широколистяних лісів, занесеним до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Острівні угруповання. Домінанти основних ярусів у межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостани одноярусні різновікові із зімкнутістю крон 0,7 - 0,8. Його утворює бук лісовий (Fagus sylvatica) I бонітету, який у віці 100 - 150 років заввишки - 30 - 35 м. Поодиноко зростають явір (Acer pseudoplatanus), ялиця біла (Abies alba), ялина європейська (Picea abies). У чагарниковому ярусі зрідка трапляються ліщина звичайна (Corylus avellana), жимолость чорна (Lonicera nigra) та вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum). У травостої із покриттям 85 - 90% домінує скополія карніолійська (80%) з постійною участю нітрофільних неморальних, рідше монтанних, видів: переліски багаторічної (Mercurialis perennis), кропиви дводомної (Urtica dioica), живокосту серцевидного (Symphytum cordatum), герані Роберта (Geranium robertianum), лунарії оживаючої (Lunaria rediviva), листовика сколопендрового (Phyllitis scolopendrium) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Добрий.

Режим збереження:

Абсолютної та регульованої заповідності в об’єктах ПЗФ, заказний - на територіях решти місцезростань.

Забезпеченість охороною:

Охороняється в Карпатському БЗ, НПП"Сколівські Бескиди", ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Урочище Осій" (Івано-Франківська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; ШелягСосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко, П.М. Устименко