Угруповання ялинових лісів

(Piceetа abietis)

Асоціації:

Звичайнососново - ялиновий ліс квасеницевий (Pineto (sylvestris) - Picee tum (abietis) oxalidosum (acetosellae)), звичайнососново - ялиновий ліс чорницевий (Pineto (sylvestris) - Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli)), звичайнососново - ялиновий ліс чорницево - зеленомоховий (Pineto (sylvestris) - Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli) - hylocomiosum), клейковільхово - ялиновий ліс болотянотеліптеросово - гіпновий (Alneto (glutinosae) - Piceetum (abietis) thelipteridoso (palustris) - hypnosum), клейковільхово - ялиновий ліс піхвовопухівковий (Alneto (glutinosae) - Piceetum (abietis) eriophorosum (vaginati)), клейковільхово - ялиновий ліс чорницевий (Alneto (glutinosae) - Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli)), ялиновий ліс веснівково - зеленомоховий (Piceetum (abietis) majanthemoso (bifolii) - hylocomiosum), ялиновий ліс зеленомоховий (Piceetum (abietis) hylocomiosum), ялиновий ліс квасеницевий (Piceetum (abietis) оxalidosum (acetosellae)), ялиновий ліс чорницевий (Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli)), ялиновий ліс чорницево - зеленомоховий (Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli) - hylocomiosum), ялиновий ліс чорницево - сфагновий (Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli) - sphagnosum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

8,0 - 9,2; ІІ; 3;"типові".

Поширення в Україні:

Українське Полісся.

Фізико-географічні умови:

Понижені ділянки вздовж лісових струмків із слабо торф’я нис тими дерново-середньопідзолистими ґрунтами, супіщані з постійною зволоженістю ґрунтів у межах 50 - 80 %, потужність торф’янистого горизонту 10 - 20 см.

Біотоп:

Ацидофільні рівнинні ялинові ліси Полісся (Picea abies).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінантів.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант головного ярусу - ялина європейська (Picea abies) - знаходиться на південній межі бореальної частини ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одно-чи двох’ярусний, заввишки 23 - 28 м, із зімкнутістю крон 0,7 - 1,0. Одноярусні деревостани формує ялина віком 70 - 120 років і заввишки 24 - 28 м, яка має продуктивність І - Іа бонітетів, з постійною участю сосни звичайної (Ріnus sylvestris), дуба звичайного (Quercus robur) та липи серцелистої (Tilia cordata). Подекуди співдомінує вільха клейка (Alnus glutinosa). У двох’ярусних деревостанах перший ярус формує сосна звичайна, другий ярус - ялина європейська віком 60 - 120 років, продуктивністю - І - ІІ бонітетів, з постійною участю вільхи клейкої. В ярусі підліску поодиноко трапляються ліщина звичайна (Corylus avellana), крушина ламка (Frangula alnus), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa). У трав’яно-чагарничковому ярусі переважають чорниця (Vaccinium myrtillus) (45 - 55%), квасениця звичайна (Oxalis acetosella) (25 - 80%), веснівка дволиста (Majanthemum bifolium) (5 - 20%), з участю безщитника жіночого (Athyrium filix-femina), багна болотного (Ledum palustre), ожики волосистої (Luzula pilosa), орляка звичайного (Pteridium aquilinum), одинарника європейського (Trientalis europaea). У моховому покриві (20 - 70%) постійно ростуть рунянка звичайна (Polytrichum commune), дикран мітловидний (Dicranum scoparium), леукобрій сизий (Leucobrium glaucum), плеуроцій Шребера (Pleurocium schreberi), сфагн Ґіргензона (Sphagnum girgensоhnii) та с. круглуватий (S. teres).

Потенціал відновлюваності:

Добрий.

Режим збереження:

Заповідний та заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Рівненському ПЗ, Черемському ПЗ, Шацькому НПП, зоологічному заказнику загальнодержавного значення"Рись" і ландшафтному заказнику загальнодержавного значення"Урочище Джерела" (Волинська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Лісогосподарські заходи з лісовідновлення, організація моніторингу.

Джерела інформації:

Барбарич, 1953; Григора, 1960, 1984; Мулярчук, 1966; Голубець, 1971, 1972; Мельник, 1993.

Автор:

П.М. Устименко