Угруповання звичайнососново - ялицевих лісів

(Pineto (sylvestris) - Abietа (albae)) та звичайнососново - ялиново - ялицевих лісів (Pineto (sylvestris) - Piceeto (abietis) - Abietа (albae))

Асоціації:

Звичайнососново - ялиново - ялицевий ліс квасеницевий (Pineto (sylvestris) - Piceeto (abietis) - Abietum (albae) oxalidosum (acetosellae)), звичайнососново - ялицевий ліс складчастоожиновий (Pineto (sylvestris) - Abietum (albae) rubosum (plicati)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,5; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Розточчя (Львівська обл.).

Фізико-географічні умови:

На різних частинах схилів із слабопідзолистими свіжими супісками з прошарками суглинку.

Біотоп:

Гірські та передгірні ялицеві ліси.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів у деревостані.

Ботаніко-географічна значущість:

Ялиця біла (Abies alba) знаходиться за межами суцільного поширення, сосна звичайна (Pinus sylvestris) - на південній межі поширення між карпатською і північно-східною частинами її суцільного ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан складної будови із зімкнутістю крон 0,7 - 0,9. У першому ярусі панує ялиця біла (0,3 - 0,5) І бонітету та сосна звичайна (0,2) Іа - І бонітетів. Другий ярус утворює ялина європейська (Picea abies) (0,1 - 0,4) ІІ бонітету, де трапляються бук лісовий (Fagus sylvatica), явір (Aсer pseudoplatanus); у розрідженому (0,1) третьому ярусі росте граб звичайний (Carpinus betulus). У підліску (0,2 - 0,4) переважає чи трапляється поодиноко ожина складчаста (Rubus plicatus). Трав’яночагарничковий ярус зріджений (10 - 30%), домінує квасениця звичайна (Oxalis acetosella) (10 - 15%) з участю чорниці (Vaccinium myrtillus), осоки пальчастої (Carex digitata), веснівки дволистої (Majanthemum bifolium), анемони дібровної (Anemone nemorosa), підмаренника запашного (Galium odoratum).

Потенціал відновлюваності:

Слабкий або задовільний.

Режим збереження:

Заповідний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в ПЗ"Розточчя", заповідному урочищі"Немирів" (Львівська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу. Потребує вивчення сучасного стану.

Джерела інформації:

Голубец, Стойко, 1979; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко