Угруповання буково - ялицевих лісів

(Fageto (sylvaticae) - Abietа (albae)) та грабово - буково - ялицевих лісів (Carpineto (betuli) - Fageto (sylvaticae) - Abietа (albae))

Асоціації:

Буково - ялицевий ліс волосистоосоковий (Fageto (sylvaticae) - Abietum (albae) caricosum (pilosae)), грабово - буково - ялицевий ліс запашнопідмаренниковий (Carpineto (betuli) - Fageto (sylvaticae) - Abietum (albae) galiosum (odorati)), грабово - буково - ялицевий ліс зеленчуковий (Carpineto (betuli) - Fageto (sylvaticae) - Abietum (albae) galeobdolosum (lutei)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,5; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Східна частина Розточчя (Львівська обл.).

Фізико-географічні умови:

Підвищення на плато, сухі верхні частини схилів з сірими або темно-сірими лісовими ґрунтами.

Біотоп:

Гірські та передгірні ялицеві ліси (Abies alba).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний для рівнинної частини України тип асоційованості домінуючих видів деревостану реліктових лісів.

Ботаніко-географічна значущість:

Ялиця біла (Abies alba) знаходиться за межами суцільного поширення, а бук лісовий (Fagus sylvatica) - на північносхідній межі поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Двох’-чи триярусний деревостани із зімкнутістю крон 0,7 - 0,9. Перший ярус (0,2 - 0,3) утворює ялиця біла І - ІІ бонітетів з домішкою ясена звичайного (Fraxinus excelsior). У другому ярусі (0,4 - 0,6) переважає бук лісовий І бонітету з участю явора (Acer pseudoplatanus), клена гостролистого (A. platanoides), осики (Populus tremula). У розрідженому третьому ярусі (0,1 - 0,2) переважає граб звичайний (Carpinus betulus) ІІ - ІІІ бонітетів. Ярус підліску не виражений, поодиноко ростуть ліщина звичайна (Corylus avellana), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa) та б. європейська (E. europaea). У травостої з покриттям 30 - 40% переважають осока волосиста (Carex pilosa), підмаренник запашний (Galium odoratum), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum). Постійно зростають зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera), медунка темна (Pulmonaria obscura), безщитник жіночий (Athyrium filix-femina), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), анемона дібровна (Anemone nemorosa) та інші.

Потенціал відновлюваності:

Добрий у бука лісового, слабкий у ялиці білої.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Не охороняються.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингy. Включення місцезростань рослинних угруповань до природно-заповідного фонду. Здійснення диференційованих заходів охорони.

Джерела інформації:

Голубец, Стойко, 1979; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко