Угруповання яворових лісів

(Aceretа pseudoplatani) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Allium ursinum)

Асоціації:

Буково - яворовий ліс ведмежоцибулевий (Fagetо (sylvaticae) - Aceretum (pseudoplatani) alliosum (ursini)), яворовий ліс ведмежоцибулевий (Aceretum (pseudoplatani) alliosum (ursini)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,8; І; 3;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Українські Карпати (Львівська та Закарпатська області).

Фізико-географічні умови:

Помірна кліматична зона на висоті близько 450 м н. р. м. з типовими (сильнонасиченими) бурими сильноскелетними гірсько-лісовими ґрунтами біля підніжжя схилів.

Біотоп:

Яворові ліси (Acer pseudoplatanus).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінанта головного ярусу з домінантом травостою - цибулі ведмежої (Allium ursinum) - реліктового виду, занесеного до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Острівні угруповання, домінанти основних ярусів знаходяться в межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одно-, двох’ярусний із зімкнутістю крон 0,5 - 0,7. У монодомінантних деревостанах домінує явір (Acer pseudoplatanus), у полідомінантних - перший ярус формує бук лісовий (Fagus sylvatica) (0,2 - 0,3), другий - явір (0,4). Поодиноко тут трапляються ясен звичайний (Fraxinus excelsior), осика (Populus tremula), вільха сіра (Alnus incana). У добре вираженому підліску (0,1 - 0,3) зростають дерен справжній (Cornus mas), ліщина звичайна (Corylus avellana), бузина червона (Sambucus rasemosa), жимолость чорна (Lonicera nigra). Травостій з покривом 50 - 60% утворюють неморальні монтанні, рідше бореальні, та азональні евтрофні, переважно нейтрофільні та слабоацидофільні види - цибуля ведмежа (50%), кремена біла (Petasites albus), живокіст серцевидний (Symphytum cordatum), підмаренник чіпкий (Galium aparine), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), чистяк лісовий (Stachys sylvatica), зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea) та з. гайовий (S. nemorum), жовтець повзучий (Ranunculus repens), лунарія оживаюча (Lunaria rediviva), скополія карніолійська (Scopolia carniolica). Моховий покрив відсутній.

Потенціал відновлюваності:

Добрий.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Ужанському НПП, ботанічній пам’ятці природи місцевого значення в Дубинському лісництві Скoлівського ДЛГ (Львівська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу. Обмежене лісокористування, що не призводить до зменшення частки едифікаторних видів та скорочення ареалу.

Джерела інформації:

Тасенкевич, 1976; Стойко и др., 1980а; Стойко та ін., 1982, 1991, 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич