Угруповання яворових лісів

(Aceretа pseudoplatani) з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Scopolia carniolica)

Асоціації:

Буково - яворовий ліс скополієвий (Fageto (sylvaticae) - Aceretum (pseudoplatani) scopoliosum (carniolicae)), яворовий ліс скополієвий (Aceretum (pseudoplatani) scopoliosum (carniolicae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11, 1; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українські Карпати (Сколівські Бескиди) (Львівська обл.).

Фізико-географічні умови:

Стрімкі західні (рідше похилі східні) схили у помірній кліматичній зоні на висоті 500 - 700 м. н. р. м. з типовими слабокислими бурими середньо- та дуже скелетними ґрунтами в трансакумулятивних місцеположеннях.

Біотоп:

Яворові ліси (Acer pseudoplatanus).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінанта деревостану з домінантом травостою - скополією карніолійською (Scopolia carniolica), реліктовим видом, занесеним до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінанти основних ярусів поширені в межах ареалу. Угруповання мають острівне поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний із зімкнутістю крон 0,5 - 0,6. Його утворює явір (Acer pseudoplatanus), який у віці 50 - 60 років досягає висоти 20 - 22 м і має продуктивність II бонітету. Поодиноко зростають ялина європейська (Picea abies), ялиця біла (Abies alba), бук лісовий (Fagus sylvatica), який подекуди співдомінує. Підлісок негустий (0,1), сформований ліщиною звичайною (Corylus avellana), вербою козячою (Salix carpea), жимолостю пухнатою (Lonicera xylosteum). Флористичне ядро травостою утворене неморальними, рідше монтанними і бореальними видами - скополією карніолійською (85 - 90%), лунарією оживаючою (Lunaria rediviva), листовиком сколопендровим (Phyllitis scolopendrium), багаторядником шипуватим (Polystichum aculeatum), безщитником жіночим (Athyrium filix-femina), яглицею звичайною (Aegopodium podagraria), живокостом серцевидним (Symphytum cordatum), зірочником гайовим (Stellaria nemorum), фегоптерисом з’єднаним (Phegopteris connectilis). Моховий ярус відсутній.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Регульованої заповідності, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в НПП"Сколівські Бескиди", ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Урочище Осій" (Івано-Франківська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду, організація моніторингу. Сприяння природному відновленню порушених угруповань.

Джерела інформації:

Стойко та ін., 1980, 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002; Дейнека та ін., 2006.

Автор:

П.М. Устименко, Л.І. Мілкіна, Л.О. Тасєнкевич