Угруповання яворових лісів

(Aceretа pseudoplatani) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva)

Асоціації:

Буково - голов’язово - яворовий ліслунарієвий(Fageto (sylvaticae) - Ulmeto (glabrae) - Aceretum (pseudoplatani) lunariosum (redivivae)), буково - яворовий ліс лунарієвий (Fageto (sylvaticae) - Aceretum (pseudoplatani) lunariosum (redivivae)), голов’язово - звичайноясенево - яворовий ліс лунарієвий (Ulmeto (glabrae) - Fraxineto (excelsioris) - Aceretum (pseudoplatani) lunariosum (redivivae)), яворовий ліс лунарієвий (Aceretum (pseudoplatani) lunariosum (redivivae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,1 - 11,2; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Українські Карпати: Сколівські Бескиди - Славський ДЛГ (Львівська обл.), Воловецький та Великоберезнянський ДЛГ (Закарпатська обл.), Свидовець-Ясінянський ДЛГ (Закарпатська обл.); Буковинські Карпати (Чернівецька обл.); Придністров’я (Хмельницька обл.).

Фізико-географічні умови:

Помірна кліматична зона на висоті до 500 - 700 м н. р. м. на крутих гірських схилах з кам’янистими світлобурими слабокислими середньоскелетними ґрунтами, утвореними на флішових, рідше вулканічних породах.

Біотоп:

Яворові ліси (Acer pseudoplatanus).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінанта деревостану з домінантом травостою - лунарії оживаючої (Lunaria rediviva) - реліктового виду, занесеного до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінанти основних ярусів знаходяться в межах ареалу. Угруповання мають острівне поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан III бонітету переважно двох’ярусний із зімкнутістю крон 0,8 - 0,9. Перший ярус сформований буком лісовим (Fagus sylvatica) з участю ясена звичайного (Fraxinus excelsior), ялиці білої (Abies alba) та в’яза голого (Ulmus glabra) (0,3). У другому ярусі переважає явір (Acer pseudoplatanus) (0,5 - 0,6). Монодомінантні рослинні угруповання утворені явором. У ярусі підліска поодиноко зростають ліщина звичайна (Corylus avellana), жимолость чорна (Lonicera nigra), смородина карпатська (Ribes carpaticum). У травостої з покриттям 70 - 90% переважають бореальні, неморальні та монтанні, переважно евтрофні, види, домінує лунарія оживаюча (60 - 80%) з поодинокою участю безщитника жіночого (Athyrium filix-femina), живокосту серцевидного (Symphytum cordatum), герані Роберта (Geranium robertianum), переліски багаторічної (Mercurialis perennis), багатоніжки звичайної (Polypodium vulgare), очитка карпатського (Sedum carpatium), листовика сколопендрового (Phyllitis scolopendrium) та інших.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Регульованої заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Ужанському НПП, НПП"Вижницький", НПП"Сколівські Бескиди", НПП"Подільські Товтри".

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду, організація моніторингу.

Джерела інформації:

Голубец, Малиновский, 1969; Милкина, 1975, 1995; Стойко, 1977а; Денисюк, Стойко, 1993; Гадач та ін., 1996; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Стойко та ін., 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002; Чорней та ін., 2005; Дейнека та ін., 2006.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич, Л.І. Мілкіна