Угруповання широколистолипових лісів

(Tilietа platyphyllae)

Асоціації:

Грабово - широколистолиповий ліс перелісковий (Carpineto (betuli) - Tilietum (platyphyllae) mercurialidosum (perennis)), широколистолиповий ліс залозистозубницевий (Tilietum (platyphyllae) dentariosum (glandulosae)), широколистолиповий ліс перелісковий (Tilietum (platyphyllae) mercurialidosum (perennis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,2 - 13,6; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Східні схили вулканічних відрогів Карпат (Косинівськi та Юлівська гори, Закарпатська обл.).

Фізико-географічні умови:

Північні схили вулканічних відрогів Карпат у межах висот 160 - 200 м н. р. м. на бурих малопотужних сильно кам’янистих ґрунтах, що утворилися на виходах магматичних порід, у теплій кліматичній зоні.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання знаходяться на межі поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одно-, двох’ярусний різновіковий із зімкнутістю крон 0,7 утворює липа широколиста (Tilia platyphyllos) з участю бука лісового (Fagus sylvatica), липи сріблястої (T. argentea), л. серцелистої (T. cordata), дуба скельного (Quercus petraea) та граба звичайного (Carpinus betulus). У віці 80 (100) років висота деревостану досягає 16 - 18 м, продуктивність III бонітету. Підлісок (0,1 - 0,2) утворюють ліщина звичайна (Corylus avellana), клокичка периста (Staphylea pinnata), поодиноко трапляються бирючина звичайна (Ligustrum vulgare), глід Липського (Crataegus lipskyi). Трав’яний покрив (30 - 40%) утворюють теплолюбні і нiтрофільні види - зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum), підмаренник запашний (Galium odoratum), копитняк європейський (Asarum europaeum), молочай мигдалевидний (Euphorbia amygdaloides), апозерис смердючий (Aposeris foetida), сеслерія Хейфлерова (Sesleria heufleriana) та ін.

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Заповідний та заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Карпатському БЗ (заповідний масив"Юлівська гора"), комплексній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Гора Високий Камінь" (Закарпатська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду, організація моніторингу, сприяння лісовідновленню.

Джерела інформації:

Стойко, 1966, 1980; Голубец, Стойко, 1979; Стойко и др., 1980а; Зеленая книга..., 1987; Стойко та ін., 1991, 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко, Л.О. Тасєнкевич, П.М. Устименко