Угруповання сріблястолипових лісів

(Tilietа argenteae)

Асоціації:

Скельнодубово - сріблястолиповий ліс дібровнотонконоговий (Querceto (petraeae) - Tilietum (argenteae) poosum (nemoralis)), скельнодубово - сріблястолиповий ліс запашнопідмаренниковий (Querceto (petraeae) - Tilietum (argenteae) galiosum (odorati)), широколистолипово - сріблястолиповий ліс бульбистозубницевий (Tilieto (platyphyllae) - Tilietum (argenteae) dentariosum (bulbiferae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,2 - 13,5; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Вулканічні передгір’я Вигорлат-Гутинського хребта (північні схили Косинівських гір, Юлівська гора, околиці м. Берегово, Закарпатська обл.).

Фізико-географічні умови:

Північні схили в межах висот 160 - 200 м н. р. м. на бурих малопотужних сильно кам’янистих ґрунтах, що утворилися на виходах магматичних порід у теплій кліматичній зоні.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів у деревостані.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор - липа срібляста (Tilia argentea) - знаходиться на північно-східній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан різновіковий одно-, двох’ярусний із зімкнутістю крон 0,7. Його утворює липа срібляста з домішкою дуба скельного (Quercus petraea) та липи широколистої (Tilia platyphyllos). У віці 80 - 100 років висота деревостану III бонітету досягає 16 - 18 м. Підлісок маловиражений, поодиноко зростають ліщина звичайна (Corylus avellana), бирючина звичайна (Ligustrum vulgare), глід Липського (Crataegus lipskyi). Травостій з покривом 30 - 50% утворюють неморальні південноєвропейські з помітною участю широкоареальних типово неморальних видів, таких як зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), підмаренник запашний (Galium odoratum), живокіст серцевидний (Symphytum cordatum), перлівка одноквіткова (Melica uniflora), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum), копитняк європейський (Asarum europaeum).

Потенціал відновлюваності:

Слабкий і дуже слабкий у дуба скельного, задовільний у липи сріблястої та липи широколистої.

Режим збереження:

Регульованої заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Карпатському БЗ (заповідний масив"Юлівська гора"), заповідному урочищі"Гора Біганська" (Закарпат-ська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду. Організація моніторингу. Сприяння лісовідновленню дуба скельного.

Джерела інформації:

Зеленая книга..., 1987; Мазур, 1988; Стойко та ін., 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко