Угруповання сіровільхових лісів

(Alnetа incanae) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Allium ursinum)

Асоціації:

Сіровільховий ліс ведмежоцибулевий (Alnetum (incanae) alliosum (ursini)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,5; І; 3;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Українські Карпати (Верхньодністровські та Сколівські Бескиди, Буковинські Карпати, північно-східний макросхил) (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області).

Фізико-географічні умови:

Помірна кліматична зона. На терасах річок до висоти 600 м н. р. м. на слабокислих і нейтральних дерново-алювіальних ґрунтах.

Біотоп:

Гігрофітні ліси вільхи сірої (Alnus incana).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості пануючих видів головного ярусу з домінантом травостою - цибулі ведмежої (Allium ursinum), занесеної до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Острівна частина ареалу угруповань.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан монодомінантний із зімкнутістю крон 0,5 - 0,7, утворений вільхою сірою з домішкою явора (Acer pseudoplatanus) та ялини європейської (Picea abies). У підліску поодиноко зростають аґрус відхилений (Grossularia reclinata), бузина чорна (Sambucus nigra), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa), жимолость чорна (Lonicera nigra), дерен справжній (Cornus mas). У травостої, проективне покриття якого - 70 - 90%, домінує цибуля ведмежа (70 - 75%). Флористичне ядро складають неморальні, рідше - бореальні та монтанні евтрофні види, такі як копитняк європейський (Asarum europaeum), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), кремена біла (Petasites albus), осока лісова (Carex sylvatica), жовтець повзучий (Ranunculus repens), чистяк лісовий (Stachys sylvatica), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), калюжниця болотна (Caltha palustris), осот городній (Circium oleraceum), розрив-трава звичайна (Impatiens noli-tangere), аконіт стрункий (Aconitum gracile) та інші. Моховий ярус не виявлений.

Потенціал відновлюваності:

Слабкий, угруповання вразливі.

Режим збереження:

Заповідний та заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у НПП"Сколiвські Бескиди", лісовому заказнику місцевого значення"Бориславський" (Львівська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Віднесення до абсолютнозаповідної зони НПП"Сколiвські Бескиди". Організація моніторингу. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Милкина, 1975, 1995; Мілкіна, 1990; Стойко та ін., 1991, 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002; Дейнека та ін., 2006.

Автор:

П.М. Устименко, Л.І. Мілкіна