Угруповання сіровільхових лісів

(Alnetа incanae) з домінуванням у травостої страусового пера звичайного (Matteuccia struthiopteris)

Асоціації:

Сіровільховий ліс страусовоперовий (Alnetum (incanae) matteucciosum (struthiopteris)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

8,1; ІІ; 4;"типові".

Поширення в Україні.Гірські райони Українських Карпат (Івано-Франківська, Закарпатська області).

Фізико-географічні умови:

Тераси гірських річок з дерновими мулистими ґрунтами в помірній та прохолодній кліматичних зонах.

Біотоп:

Гігрофітні ліси вільхи сірої (Alnus incana).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Трапляється обмеженою кількістю локалітетів.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний із зімкнутістю крон 0,5 - 0,7, у 40 - 50-річному віці, заввишки 15 - 17 м, має продуктивність ІІІ бонітету. Його формує вільха сіра з домішкою явора (Acer pseudoplatanus), ясена звичайного (Fraxinus excelsior). Підріст із вільхи сірої та ясена звичайного. У ярусі підліску поодиноко зростають верба козяча (Salix caprea) та в. сілезька (S. silesiaca), крушина ламка (Frangula alnus). Травостій густий (60 - 100%) і високий (до 150 см) формує папороть страусове перо (Matteuccia struthiopteris) (40 - 95%). У травостої постійно зростають неморальні і бореальні види гігрофільного і нітрофільного характеру - яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), калюжниця болотна (Caltha palustris), розрив-трава звичайна (Impatiens noli-tangere), зірочник гайовий (Stellaria nemorum), живокіст серцевидний (Symphytum cordatum), кропива дводомна (Urtica dioica), осот прибережний (Cirsium rivulare), квасениця звичайна (Oxalis acetosella), кремена біла (Petasites albus), переліска багаторічна (Mercurialis perennis) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Добрий.

Режим збереження:

Заповідний та заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у Карпатському БЗ, ПЗ"Ґорґани", НПП"Синевир", НПП"Вижницький", Карпатському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду,сприяння природному відновленню.

Джерела інформації:

Стойко, Тасенкевич, 1980; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна, 1982; Зеленая книга..., 1987; Мілкіна, 1990; Чорней та ін., 2005; Клімук та ін., 2006.

Автор:

П.М. Устименко