Угруповання сіровільхових лісів

(Alnetа incanae) з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Scopolia carniolica)

Асоціації:

Сіровільховий ліс скополієвий (Alnetum (incanae) scopoliosum (carniolicae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,9; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українські Карпати (Сколівські Бескиди, Львівська обл.).

Фізико-географічні умови:

Тераси річок до висоти 600 м н. р. м., бурі слабокислі суглинисті ґрунти, насичені основами.

Біотоп:

Гігрофітні ліси вільхи сірої (Alnus incana).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінанта деревостану з домінантом травостою - скополією карніолійською (Scopolia carniolica), реліктовим видом, занесеним до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Острівна частина ареалу угруповань.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан монодомінантний із зімкнутістю крон 0,6 - 0,7, утворений вільхою сірою, яка у віці 20 - 40 років - заввишки 12 - 15 м. У підліску поодиноко зростають бузина чорна (Sambucus nigra), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa), агрус відхилений (Grossularia reclinata), жимолость чорна (Lonicera nigra). Домінант трав’яного ярусу - скополія карніолійська - має покриття 70 - 75%, флористичне ядро складають копитняк європейський (Asarum europaeum), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), кремена біла (Petasites albus), осока лісова (Carex sylvatica), жовтець повзучий (Ranunculus repens), чистяк лісовий (Stachys sylvatica),яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), калюжниця болотна (Caltha palustris), осот городній (Cirsium oleraceum), розрив-трава звичайна (Impatiens noli-tangere).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний, угруповання вразливі.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у НПП"Сколiвські Бескиди".

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Віднесення місцезростань рослинних угруповань до абсолютно-заповідної зони НПП"Сколiвські Бескиди". Організація моніторингу.

Джерела інформації:

Мілкіна, 1990; Стойко та ін., 1991, 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко, Л.І. Мілкіна