Угруповання клейковільхових лісів

(Alnetа glutinosae) з домінуванням у травостої страусового пера звичайного (Matteuccia struthiopteris)

Асоціації:

Клейковільховий ліс страусовоперовий (Alnetum (glutinosae) matteucciosum (struthiopteris)). Синфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань: 8,1; ІІ; 4;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Закарпаття, Українське Полісся (Рівненська обл.).

Фізико-географічні умови:

Заплава річки з вологими дерново-глейовими та торф’янисто-глейовими ґрунтами.

Біотоп:

Гігрофітні ліси вільхи клейкої (Alnus glutinosa).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості едифікатора з домінантом травостою.

Ботаніко-географічна значущість:

Трапляється обмеженою кількістю локалітетів.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний, різновіковий (20 - 50 років), із зімкнутістю крон 0,5 - 0,6, заввишки 10 - 15 м і продуктивністю ІІІ - ІV бонітетів. Його формує вільха клейка з поодинокою домішкою верби білої (Salix alba). Підріст із вільхи клейкої та ясена звичайного (Fraxinus excelsior). Травостій густий (95%) і високий (до 150 см) формує папороть страусове перо (Matteuccia struthiopteris). У флористично бідному травостої постійно ростуть яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), гравілат міський (Geum urbanum), анемона жовтецева (Anemone ranunculoides), підмаренник чіпкий (Galium aparine), щучник дернистий (Deschampsia caespitosa), фіалка болотна (Viola palustris), розхідник звичайний (Glechoma hederacea), зірочник середній (Stellaria media), гадючник оголений (Filipendula denudata) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Не охороняється.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань до природно-заповідного фонду, лісогосподарські заходи, спрямовані на збереження угруповань, сприяння природному відновленню.

Джерела інформації:

Стойко, 1977.

Автор:

П.М. Устименко, Д.В. Дубина