Угруповання клейковільхових лісів угорськобузкових

(Alnetа (glutinosae) syringosа (josikaeae))

Асоціації:

Клейковільховий ліс угорськобузковий (Alnetum (glutinosae) syringosum (josikaeae)), клейковільховий ліс угорськобузково - болотнокалюжницевий (Alnetum (glutinosae) syringoso ((josikaeae) - calthosum (palustris), клейковільховий ліс угорськобузково - оголеногадючниковий (Alnetum (glutinosae) syringoso (josikaeae) - filipendulosum (denudatae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,4; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українські Карпати (Воловецько-Міжгірська верховина, вододільний хребет, гірська частина Закарпаття: верхів’я р. Латориці) (Закарпатська обл.).

Фізико-географічні умови:

Тераси гірських річок у межах висот 335 - 568 м н. р. м. з вологими та заболоченими дерново-глеєвими ґрунтами, в помірній кліматичній зоні.

Біотоп:

Гігрофітні ліси вільхи клейкої (Alnus glutinosa).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінанта деревостану з домінантом підліску - бузком угорським (Syringа josikaea), реліктовим видом, занесеним до ЧКУ, ЧК МСОП, Додатку І Бернської конвенції.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант підліску - бузок угорський - є карпато-балканським ендеміком.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний, І - ІІ бонітету, із зімкнутістю крон 0,6 - 0,7. Деревний ярус утворений вільхою клейкою, яка у віці 60 - 80 років - заввишки 20 - 25 м. Підлісок сформований бузком угорським (0,4), поодиноко зростають бруслина європейська (Euonymus europaea), калина звичайна (Viburnum opulus), крушина ламка (Frangula alnus). Флористичне ядро формують мезогігрофільні та гігрофільні види, утворюючи густий травостій (50 - 80%) із домінуванням гадючника оголеного (Filipendula denudata) та калюжниці болотної (Calthа palustris); поодиноко зростають осока трясучковидна (Carex brizoides), білоцвіт весняний (Leucojum vernum), валеріана звичайна (Valeriana exaltata), гравілат річковий (Geum rivale), ocот городній (Cirsium oleraceum), pозрив-трава звичайна (Impatiens noli-tangere), жовтець повзучий (Ranunculus repens), вовконіг європейський (Lycopus europaeus) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Не охороняються.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Створення природно-заповідних територій у басейні р. Латориці. Необхідне додаткове вивчення сучасного стану та організація моніторингу. Сприяння лісовідновленню.

Джерела інформації:

Фельбаба-Клушина, 2005.

Автор:

Л.М. Фельбаба-Клушина