Угруповання звичайнодубово - клейковільхових лісів жовторододендронових

(Querceto (roboris) - Alnetа (glutinosae) rhododendrosа (lutei))

Асоціації:

Звичайнодубово - клейковільховий ліс жовторододендроновий (Querceto (roboris) - Alnetum (glutinosae) rhododendrosum (lutei)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,4; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українське Полісся (Житомирська обл.).

Фізико-географічні умови:

Невеликі зниження в мезорельєфі ОвруцькоСловечанського кряжу, супіщані ґрунти на гранітній основі, помірна зволоженість.

Біотоп:

Гігрофітні ліси вільхи клейкої (Alnus glutinosa).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості едифікатора та співедифікатора з домінантом підліску, утвореного реліктом - рододендроном жовтим (Rhododendron luteum).

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант підліску - рододендрон жовтий - знаходиться в острівній частині ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан середньовіковий двох’ярусний, зімкнутістю крон 0,6 - 0,9. Перший ярус (0,6 - 0,7) формує вільха клейка, яка у віці 60 - 70 років (заввишки 24 - 27 м) має продуктивність І - ІІ бонітетів. У другому ярусі (0,2 - 0,3) зростає дуб звичайний (Quercus robur) з домішкою осики (Populus tremula). Підлісок створює домінант (рододендрон

жовтий) із зімкнутістю 0,5, висотою до 2 м. Флористичне ядро бідне видами, у трав’яному ярусі поодиноко зростають веснівка дволиста (Majanthemum bifolium), костриця червона (Festuca rubra), грушанка мала (Pyrola minor), зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea), підмаренник запашний (Galium odoratum), грястиця збірна (Dactylis glomerata). Моховий покрив не виражений, трапляються куртини рунянки гарної (Polytrichum formosum) та р. звичайної (P. commune).

Потенціал відновлюваності:

Добрий.

Режим збереження:

Раціонального використання.

Забезпеченість охороною:

Не забезпечений.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Виявлення нових місцезростань угруповань та включення їх до природно-заповідного фонду, лісогосподарські заходи, спрямовані на збереження угруповань.

Джерела інформації:

М’якушко, Козьяков, 1981; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко