Угруповання піцундськососнових лісів

(Pineta pithyusae)

Асоціації:

Піцундськососновий ліс (Pinetum pithyusae пudum), піцундськососновий ліс вузлуватопирійний (Pinetum (pithyusae) elytrigiosum (nodosae)), піцундськососновий ліс стоколосовидночиєвий (Pinetum (pithyusae) achnatherosum (bromoidis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

14,1; І; 1;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Гірський Крим, мис Айя (Севастопольський р-н), с.м.т. Новий Світ (Судацький р-н).

Фізико-географічні умови:

Круті південні схили із щебенисто-кам’янистими сухими коричневими ґрунтами на вапняках, у межах висот до 250 м н. р. м.

Біотоп:

Ліси субсередземнор’я Криму, ліси сосни піцундської (Pinus pithyusa).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Субсередземноморські угруповання з рідкісним типом асоційованості домінантів. Домінант деревного ярусу - сосна піцундська - занесений до ЧКУ та ЧК МСОП.

Ботаніко-географічна значущість:

Рідкісні угруповання, що в Криму формують два відокремлені між собою локалітети невеликої площі.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Ліси двох’-, триярусні. Деревостан із зімкнутістю крон 0,2 - 0,8, сформований сосною піцундською з участю ялівця високого (Juniperus excelsa), дуба пухнастого (Quercus pubescens), фісташки туполистої (Pistacia mutica). Дерева заввишки від 5 до 25 м, діаметр стовбурів - 10 - 50 см, продуктивність ІІІ - V бонітетів. Чагарниковий ярус не сформований, поодиноко можуть зростати окремі особини держи-дерева колючого (Paliurus spina-christi), ялівця червоного (Juniperus oxycedrus), жасмину чагарникового (Jasminum fruticans), чисту кримського (Cistus tauricus). Проективне покриття трав’яного ярусу може досягати 60%, відповідно до умов середовища у ньому домінують чий стоколосовидний (Achnatherum bromoides) або пирій вузлуватий (Elytrigia nodosa). В екстремальних сухих умовах трав’яний покрив представлений поодинокими рослинами чию стоколосовидного. У складі угруповань переважають субсередземноморські ксерофіти - дорикній трав’янистий (Dorycnium herbaceum), підмаренник Біберштейна (Galium biebersteinii), очиток блідий (Sedum pallidum), волошка розлога (Centaurea diffusa), фумана лежача (Fumana procumbens), серед яких багато ендемічних видів, зокрема чебрець Кальє (Thymus callieri), юринея брудна (Jurinea sordida) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий у сосни піцундської.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охо роняються у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення"Мис Айя" та ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Новий Світ" (АР Крим).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу, суворе дотримання режиму охорони.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко, Дидух, 1980; Шеляг-Сосонко, Дидух, Молчанов, 1985; Зеленая книга …, 1987; Дидух, 1992; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

Л.П. Вакаренко, Я.П. Дідух