Угруповання звичайнососнових лісів

(Pinetа sylvestris) з домінуванням у травостої водянки чорної (Empetrum nigrum)

Асоціації:

Звичайнососновий ліс чорноводянковий (Pinetum (sylvestris) empetrosum (nigrae)), звичайнососновий ліс чорноводянково - сфагновий (Pinetum (sylvestris) empetroso (nigrae) - sphagnosum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,1 - 11,8; І; 3;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Українські Карпати (басейни річок Прут, Ломниця, Бистриця Надвірнянська).

Фізико-географічні умови:

Пологі схили північно-західних експозицій крутизною до 50 на висоті 800 м н. р. м. Кам’янисті розсипища з поганим дренaжем. Ґрунтовий покрив не розвинутий і представленний великими уламками ямненського пісковику, між брилами та в тріщинах якого є незначна кількість дрібнозему.

Біотоп:

Гірські соснові ліси Карпат.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів деревостану з домінантом чагарничкового ярусу.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор - сосна звичайна (Pinus sylvestris) - в Карпатах має острівне поширення. Домінант чагарничкового ярусу - водянка чорна (Empetrum nigrum) - знаходиться на межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний із зімкнутістю крон 0,4 - 0,5. Його формує сосна звичайна IV - V бонітетів, яка у віці 90 - 100 років - заввишки 8 - 10 м. Трапляється у деревостані і береза повисла (Betula pendula). У чагарничковому ярусі (80%) домінує водянка чорна (40%) з участю чорниці (Vaccinium myrtillus) (20%), брусниці (Rhodococcum vitis-idaea), багна болотного (Ledum palustre), баранця звичайного (Hupercia selago). Часто уламки пісковика вкриті моховим покривом із видів роду сфагнум (Sphagnum), який створює суцільні подушки товщиною 15 - 25 см.

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Заповідний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у ПЗ"Ґорґани".

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду, проведення комплексу лісогосподарських заходів, які забезпечують збереження та природне відновлення угруповань.

Джерела інформації:

Стойко, 1966, 1980; Голубец, Малиновский 1969; М’якушко, 1971; Мілкіна, 1974, 1980; Стойко и др., 1980а; Зеленая книга ..., 1987; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко