Угруповання звичайнососнових лісів

(Pinetа sylvestris) з домінуванням у травостої осоки низької (Carex humilis)

Асоціації:

Звичайнососновий ліс низькоосоковий (Pinetum (sylvestris) caricosum (humilis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,0; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Гологори, Вороняки, Опілля (Львівська обл.), Кременецькі гори (Тернопільська обл.), Волинська височина (Рівненська обл.).

Фізико-географічні умови:

Стрімкі (20 - 500) схили південних експозицій з бідними сухими та свіжими ділянками, де підстилаючими породами є мергелі, вапняки або тортонські пісковики, які залягають близько (10 - 15 см) до денної поверхні.

Біотоп:

Світлохвойні бореальні ліси.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості едифікатора з домінантом травостою, яким є реліктовий степовий вид - осока низька (Carex humilis). Угруповання є дериватами реліктових лісів.

Ботаніко-географічна значущість:

Локальне поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Розріджений деревостан із зімкнутістю крон 0,3 - 0,5 утворює сосна звичайна (Pinus sylvestris) ІV бонітету. Подекуди формується підлісок із ліщини звичайної (Corylus avellana), крушини ламкої (Frangula alnus), свидини кров’яної (Swida sanguinea). Густий (40 - 60%) травостій утворює осока низька із співдомінантами - куцоніжкою пірчастою (Brachypodium pinnatum) та ковилою пірчастою (Stipa pennata). Наявність видів, таких як відкасник татарниколистий (Carlina onopordifolia), вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum), в’язіль увінчаний (Coronilla coronata), а також степових видів - осоки низької, вишні кущової (Cerasus fruticosa), льону жовтого (Linum flavum), ковили пірчастої - свідчить про реліктовий характер угруповань.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий у сосни звичайної.

Режим збереження:

Заповідний, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у ПЗ"Медобори" (філіал"Кременецькі гори") (Тернопільська обл.), ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Вишнева гора" (Рівненська обл.), ландшафтних пам’ятках природи місцевого значення"Свята гора","Жулицька гора" та ботанічній пам’ятці природи місцевого значення"Лиса гора" (Львівська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Проведення комплексу лісогосподарських заходів, що забезпечують збереження та природне відновлення угруповань, організація моніторингу.

Джерела інформації:

Котов, 1939; Поварніцин, 1971а; Дідух, 1974; Голубец, Стойко, 1979; Стойко та ін., 1998; Попович, 2002; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко