Угруповання скельнодубово - звичайнососнових лісів

(Querceto (petraeae) - Pinetа (sylvestris))

Асоціації:

Скельнодубово - звичайнососновий ліс звичайноорляковий (Querceto (petraeae) - Pinetum (sylvestris) pteridiosum (aquilini)), скельнодубово - звичайнососновий ліс чорницевий (Querceto (petraeae) - Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,1; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українські Карпати (Ґорґани, Івано-Франківська обл.).

Фізико-географічні умови:

Південні та прилеглі до них схили на висоті 500 - 800 м н. р. м. з кам’янистими, слаборозвинутими гірськолісовими підзолистими супіщаними ґрунтами в смугах проходження пісковиків ямненської світи, в прохолодній кліматичній зоні.

Біотоп:

Гірські соснові ліси Карпат.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів у деревостані.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор - сосна звичайна (Pinus sylvestris) - в Карпатах має острівне поширення. Реліктові угруповання в поясі букових лісів.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан двох’ярусний різновіковий із зімкнутістю крон 0,6 - 0,7. Перший ярус (0,4 - 0,5) формує сосна звичайна II - ІII бонітетів, яка у віці 100 - 150 років - заввишки 15 - 25 м. У другому ярусі переважає дуб скельний (Quercus petraea) (0,2 - 0,3). У несформованому підліску зростають горобина звичайна (Sorbus aucuparia), жимолость пухната (Lonicera xylosteum), бузина червона (Sambucus racemosa). Основу трав’яно-чагарничкового ярусу (30 - 80%) складають бореальні види. Домінують чорниця (Vaccinium myrtillus) (70 - 75%) та орляк звичайний (Pteridium aquilinum) (30%), поодиноко зростають брусниця (Rhodococcum vitis-idaeа), верес звичайний (Calluna vulgaris), квасениця звичайна (Oxalis acetosella), веснівка дволиста (Majanthemum bifolium). Подекуди трапляються і неморальні види - зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum), тонконіг дібровний (Poa nemoralis). У моховому ярусі зростають дикран мітловидний (Dicranum scoparium), рунянка гарна (Polytrichum formosum) та р. звичайна (P. commune).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Віднесення до абсолютнозаповідної зони в національному природному парку. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду. Потребує додаткового вивчення сучасного стану.

Джерела інформації:

Стойко, 1966, 1980; Мілкіна, 1980; Стойко и др., 1980а; Зеленая книга ..., 1987; Попович, 2002; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко, П.М. Устименко