Угруповання буково - звичайнососнових лісів

(Fageto (sylvaticae) - Pinetа (sylvestris)), буково - звичайнодубово - звичайнососнових лісів (Fageto (sylvaticae) - Querceto (roboris) - Pinetа (sylvestris)) та грабово - буково - звичайнососнових лісів (Carpineto (betuli) - Fageto (sylvaticae) - Pinetа (sylvestris))

Асоціації:

Буково - звичайнодубово - звичайнососновий ліс квасеницевий (Fageto (sylvaticae) - Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) oxalidosum (acetosellae)), буково - звичайнодубово - звичайнососновий ліс ліщиново - квасеницевий (Fageto (sylvaticae) - Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) coryloso (avellanae) - oxalidosum (acetosellae)), буково - звичайнодубово - звичайнососновий ліс трясучковидноосоковий (Fageto (sylvaticae) - Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) caricosum (brizoiditis)), буково - звичайнодубово - звичайнососновий ліс чорницевий (Fageto (sylvaticae) - Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli)), буково - звичайнососновий ліс австрійсько щитниковий (Fageto (sylvaticae) - Pinetum (sylvestris) dryopteridosum (austriacae)), буково - звичайнососновий ліс квасеницевий (Fageto (sylvaticae) - Pinetum (sylvestris) oxalidosum (acetosellae)), буково - звичайнососновий ліс ліщиново - квасеницевий (Fageto (sylvaticae) - Pinetum (sylvestris) coryloso (avellanae) - oxalidosum (acetosellae)), буково - звичайнососновий ліс трясучковидноосоковий (Fageto (sylvaticae) - Pinetum (sylvestris) caricosum (brizoiditis)), буково - звичайнососновий ліс чорницевий (Fageto (sylvaticae) - Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli)), грабово - буково - звичайнососновий ліс квасеницевий (Carpineto (betuli) - Fageto (sylvaticae) - Pinetum (sylvestris) oxalidosum (acetosellae)), грабово - буково - звичайнососновий ліс копитняковий (Carpineto (betuli) - Fageto (sylvaticae) - Pinetum (sylvestris) asarosum (europaei)), грабово - буково - звичайнососновий ліс чорницевий (Carpineto (betuli) - Fageto (sylvaticae) - Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,4; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Розточчя, Гологори, Вороняки (Львівська обл.).

Фізико-географічні умови:

Рівнинні ділянки, підніжжя та нижні частини схилів горбів з дерново-підзолистими супіщаними вологими ґрунтами на воднольодовикових відкладах, перекритих тонким шаром вапняків чи мергелів.

Біотоп:

Світлохвойні бореальні соснові ліси.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант головного ярусу - сосна звичайна (Pinus sylvestris) - знаходиться на південній межі поширення між Карпатською і північно - східною частинами її суцільного ареалу, бук лісовий (Fagus sylvatica) - на північно-східній межі поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостани двох’- чи триярусні із зімкнутістю крон 0,7 - 0,9. Перший ярус (0,3 - 0,4) утворює сосна звичайна, яка у віці 80 - 120 років (заввишки 24 - 30 м) має продуктивність Іа бонітету. У другому ярусі (0,5) переважає бук лісовий ІІ бонітету з домішкою дуба звичайного (Quercus robur) ІІ - ІІІ бонітетів, д. скельного (Q. рetraea), ялиці білої (Abies alba) та берези повислої (Betula pendula). Третій розріджений (0,2 - 0,3) ярус формує граб звичайний (Carpinus betulus). У підліску поодиноко зростають вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa), ліщина звичайна (Corylus avellana), яка подекуди домінує (0,2 - 0,3). У зрідженому трав’яно-чагарничковому ярусі (30%) домінують квасениця звичайна (Oxalis acetosella), чорниця (Vaccinium myrtillиs), осока трясучковидна (Carex brizoides), щитник австрійський (Dryopteris austriaca). Постійно трапляються брусниця (Vaccinium vitis-idaea), ожика волосиста (Luzula pilosa), грушанка круглолиста (Pyrola rotundifolia), одинарник європейський (Trientalis europaea), підмаренник запашний (Galium odoratum), осока пальчаста (Carex digitata), конвалія звичайна (Convallaria majalis), зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea), астранція велика (Astrantia major) та апозерис смердючий (Aposeris foetida)). Моховий покрив не розвинутий.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заповідний.

Забезпеченість охороною:

Охороняється в ПЗ"Розточчя".

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природнозаповідного фонду. Проведення заходів із сприяння природному відновленню сосни, збереження та відновлення угруповань.

Джерела інформації:

Косець, 1947; Шишова, 1954; Поварніцин, 1971; М’якушко, 1975, 1978; Шеляг-Сосонко, 1977; Зеленая книга ..., 1987; Мельник, 1995; Ткачик, 1995а, 1999; Попович, 2002; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко