Угруповання пухнастодубових лісів татарськокленових

(Quercetа (pubescentis) acerosa (tatarici))

Асоціації:

Пухнастодубовий ліс татарськокленово - вузьколистотонконоговий (Quercetum (pubescentis) aceroso (tatаrici) - poosum (angustifoliae)), пухнасто дубовий ліс татарськокленово - мікеліосоковий (Quercetum (pubescentis) aceroso (tatarici) - caricosum (michelii)), пухнастодубовий ліс татарськокленово - пірчастокуцоніжковий (Quercetum (pubescentis) aceroso (tatarici) - brachypodiosum (pinnati)), пухнастодубовий ліс татарськокленово - ранньоосоковий (Quercetum (pubescentis) aceroso (tatarici) - caricosum (praecocis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,6; І; 3;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Лівобережне Придністров’я (західна частина Одеської обл., Котовський ДЛГ та поблизу с. Фрунзівка).

Фізико-географічні умови:

Середні та верхні частини південних схилів балок з чорноземними слабоопідзоленими сухими та дуже сухими ґрунтами на червоно-бурих глинах.

Біотоп:

Пухнастодубові геміксерофітні ліси у комплексі зі степовим різнотрав’ям.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінантів.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання на північній та східній межі ареалу, на рівнинній частині України трапляються у декількох локалітетах одного геоботанічного району.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Одноярусний деревостан із зімкнутістю крон 0,7 - 0,8 утворений дубом пухнастим (Quercus pubescens) з незначною домішкою дуба звичайного (Quercus robur). Чагарниковий ярус (із зімкнутістю 0,4) формує клен татарський (Acer tataricum) з домішкою скумпії звичайної (Cotinus coggygria), терена колючого (Prunus spinosa), таволги звіробоєлистої (Spiraea hypericifolia). Поодиноко у складі чагарникового ярусу трапляються жостір проносний (Rhamnus cathartica), бирючина звичайна (Ligustrum vulgare), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa). Проективне покриття травостою - 50%, у ньому домінують, відповідно до екологічних умов, осока Мікелі (Carex michelii), о. рання (C. praecox), куцоніжка пірчаста (Brachypodium pinnatum), тонконіг вузьколистий (Poa angustifolia). Флористичне ядро травостою складають купина широколиста (Polygonatum latifolium), неморальні широкоареальні види - купина багатоквіткова (Polygonatum multiflorum), астрагал солодколистовидний (Astragalus glycyphyllos), степові та лучно-степові види - деревій щетинистий (Achyllea setacea), пирій повзучий (Elytrigia repens), самосил гайовий (Teucrium chamaedrys), суниця зелена (Fragaria viridis), холодок тонколистий (Asparagus tenuifolius), барвінок трав’янистий (Vinca herbacea).

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий у дуба пухнастого.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Павлівський" (Одеська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань, сприяння відновленню едифікатора та відновлення ареалу угруповань.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко, 1974; Білик, 1977а; Білик, Ткаченко, 1978; Зеленая книга ..., 1987; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

Л.П. Вакаренко