Угруповання ялицево - скельнодубових лісів

(Abieto (albae) - Quercetа (petraeae))

Асоціації:

Ялицево - скельнодубовий ліс перелісковий (Abieto (albae) - Quercetum (petraeae) mercurialidosum (perennis)), ялицево - скельнодубовий ліс плющовий (Abieto (albae) - Quercetum (petraeae) hederosum (helicіs)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,1; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українські Карпати. Північно-східний макросхил у Передкaрпатті (урочище Губичі біля м. Добромиля Львівської обл.), південно-західний макросхил у Закарпатті (Кузійський заповідний масив).

Фізико-географічні умови:

Помірна кліматична зона, південні схили до висоти 1090 м н. р. м., сірі опідзолені та світло-бурі ґрунти на вапнякових породах.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття та Передкарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів деревостану, еколого-фітоценотичні оптимуми яких є різними.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання на східній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан різновіковий із зімкнутістю крон (0,5 - 0,7) з домінуванням ялиці білої (Abies alba) у першому ярусі та дуба скельного (Quercus petraea) - у другому, постійно поодиноко зростають бук лісовий (Fagus sylvatica), граб звичайний (Carpinus betulus), явір (Acer pseudoplatanus), ясен звичайний (Fraxinus excelsior). У підліску зрідка трапляються ліщина звичайна (Corylus avellana), жимолость пухната (Lonicera xylosteum), свидина кров’яна (Swida sanguinea). У трав’яно-чагарничковому ярусі переважають неморальні та монтанні види. Домінує плющ звичайний (Hedera helix) (20 - 40%) та переліска багаторічна (Mercurialis perennis) (15 - 20%), поодиноко зростають підмаренник запашний (Galium odoratum), зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera), дзвоники ялицеві (Campanula abietina), кадило карпатське (Melitis carpatica), апозерис смердючий (Aposeris foetida), шавлія залозиста (Salvia glutinosa), сугайник австрійський (Doronicum austriacum).

Потенціал відновлюваності:

Слабкий у дуба скельного та добрий у ялиці білої.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському БЗ (Кузійський заповідний масив).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань, створення заказника в урочищі"Губичі" Добромильського лісництва.

Джерела інформації:

Голубец, Стойко, 1979, 1989; Зеленая книга ..., 1987; Стойко та ін., 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко, П.М. Устименко