Угруповання сріблястолипово - скельнодубових лісів

(Tilieto (argenteae) - Quercetа (petraeae))

Асоціації:

Сріблястолипово - скельнодубовий ліс волосистоосоковий (Tilieto (argenteae) - Quercetum (petraeae) caricosum (pilosae)), сріблястолипово - скельнодубовий ліс запашнопідмаренниковий (Tilieto (argenteae) - Quercetum (petraeae) galiosum (odorati)), сріблястолипово - скельнодубовий ліс клокичковий (Tilieto (argenteae) - Quercetum (petraeae) staphyleosum (pinnatae)), сріблястолипово - скельнодубовий ліс одноквітковоперлівковий (Tilieto (argenteae) - Quercetum (petraeae) melicosum (uniflorae)), сріблястолипово - скельнодубовий ліс перелісковий (Tilieto (argenteae) - Quercetum (petraeae) mercurialidosum (perennis)), сріблястолипово - скельнодубовий ліс плющовий (Tilieto (argenteae) - Quercetum (petraeae) hederosum (helicis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,4; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Вулканічне передгір’я Вигорлат-Гутинського хребта (Юлівська гора, гора Біганська, Чорна гора (Закарпатська обл.)).

Фізико-географічні умови:

Тепла кліматична зона, переважно північні схили із скелястими буроземними ґрунтами на вулканічних породах на висоті 150 - 350 м н. р. м.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів деревостану.

Ботаніко-географічна значущість:

Співедифікатор - липа срібляста (Tiliа argentea) - на межі ареалу, острівна частина ареалу угруповань.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Різновікові, одно-, двох’ярусні деревостани II - III бонітетів, зімкнутість крон 0,6 - 0,7, сформовані дубом скельним (Quercus petraea) та липою сріблястою. У розрідженому підліску зростають ліщина звичайна (Corylus avellana), бирючина звичайна (Ligustrum vulgare), глід Липського (Crataegus lipskyi) та клокичка периста (Staphylea pinnata), яка місцями домінує (0,2 - 0,3). У середньогустому (30 - 40 %) трав’яному ярусі з участю чагарничків флористичне ядро утворюють домінанти, зокрема: перлівка одноквіткова (Melicа uniflora), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), підмаренник запашний (Galium odoratum), осока волосиста (Carех pilosa), плющ звичайний (Hedera helix), поодиноко трапляються копитняк європейський (Asаrum europaeum), молочай кипарисовидний (Euphorbia cyparissias), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum).

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий у дуба скельного, задовільний у липи сріблястої.

Режим збереження:

Заповідний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Карпатському БЗ (заповідні масиви"Юлівська гора" та"Чорна гора"), заповідному урочищі"Гора Біганська" (Закарпатська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Сприяння природному відновленню дуба скельного. Потребує вивчення сучасного стану.

Джерела інформації:

Стойко, 1968, 1972, 1977, 1981; Голубец, Стойко, 1979; Стойко та ін., 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко, П.М. Устименко