Угруповання звичайнососново - скельнодубових лісів

(Pineto (sylvestris) - Quercetа (petraeae))

Асоціації:

Звичайнососново - скельнодубовий ліс чорницевий (Pineto (sylvestris) - Quercetum (petraeae) vacciniosum (myrtilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,2; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Південний макросхил Бескид (верхів’я р. Латориці) (Закарпатська обл.).

Фізико-географічні умови:

Помірна кліматична зона, переважно на південних схилах на висоті 700 м н. р. м., скелясті слаборозвинуті ґрунти на піщаниках.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття та Передкарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану.

Ботаніко-географічна значущість:

Cпіведифікатор - реліктова сосна звичайна (Pinus sylvestris) - у Карпатах має острівне поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Різновіковий, низькобонітетний (IV бонітет) деревостан, зімкнутістю крон 0,6, сформований дубом скельним (Quercus petraea) та сосною звичайною. У розрідженому підліску трапляється горобина звичайна (Sorbus aucuparia), жимолость пухната (Lonicera xylosteum), бузина червона (Sambucus racemosa). У трав’яно-чагарничковому ярусі з проективним покриттям 55 - 60%, крім домінанта - чорниці (Vaccinium myrtillus) - ростуть брусниця (Rhodococcum vitis-idaea), орляк звичайний (Pteridium aquilinum), квасениця звичайна (Oxalis acetosella), веснівка дволиста (Majanthemum bifolium), купина кільчаста (Polygonatum verticillatum). У моховому ярусі з проективним покриттям 30% трапляються дикран мітловидний (Dicranum scoparium), рунянка звичайна (Polytrichum commune), леукобрій сизий (Leucobrium glaucum). Флористичний склад рослинного угруповання має виражений бореальний характер.

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у комплексній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Гора Високий камінь" (Закарпатська обл.)

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Стойко, 1977, 1977а; Голубец, Стойко, 1979, 1989; Стойко та ін., 1991; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко, П.М. Устименко