Угруповання скельнодубових лісів жовторододендронових

(Quercetа (petraeae) rhododendrosа (lutei))

Асоціації:

Скельнодубовий ліс жовторододендроново - чорницевий (Quercetum (petraeae) rhododendroso (lutei) - vacciniosum (myrtilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,4; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Словечансько-Овруцький кряж (Житомирська обл., Овруцький р-н, Кованське лісництво).

Фізико-географічні умови:

Слаборозвинуті ґрунти, сильно щебенисті й кам’янисті, що сформувалися на елювії овруцьких червоних і рожевих кварцитів. Брили кварцитів виходять на поверхню.

Біотоп:

Скельнодубові ліси.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості едифікатора з домінантом підліску, утвореного реліктом - рододендроном жовтим (Rhododendron luteum).

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор - дуб скельний (Quercus petraea) - знаходиться на північно-східній межі ареалу, домінант підліску - рододендрон жовтий - у диз’юнктивній частині ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан двох’ярусний із зімкнутістю крон 0,8. Перший, основний, ярус формує дуб скельний, який у віці 60 - 100 років досягає продуктивності ІІІ - ІV бонітетів. Поодиноко тут зростають сосна звичайна (Pinus sylvestris) та береза пухнаста (Betula pubescens).

У другому ярусі поодиноко трапляються осика (Populus tremula), груша звичайна (Pyrus communis), яблуня лісова (Malus sylvestris). Добре розвинутий чагарниковий ярус (0,7 - 0,8) утворює рододендрон жовтий (0,7) з поодинокою домішкою крушини ламкої (Frangula alnus), саротамнуса віникового (Sarothamnus scoparius), верби попелястої (Salix cinerea), ведмежини (Rubus nessensis). Проективне покриття трав’яно-чагарничкового ярусу складає 20 - 30%. У ньому переважає чорниця (Vaccinium myrtillus) (15 - 25%), флористичне ядро складають як лісові (орляк звичайний (Pteridium aquilinum), куничник очеретяний (Calamagrostis arundinacea), щитник шартрський (Dryopteris carthusiana), анемона дібровна (Anemone nemorosa), одинарник європейський (Trientalis europaea), золотушник звичайний (Solidago virgaurea), перестріч лучний (Melampуrum pratense), круціата гола (Cruciata glabra), фіалка Рейхенбаха (Viola reichenbachiаna), тонконіг дібровний (Poa nemoralis), брусниця (Rhodococcum vitis-idaea)), так і лучні види (костриця овеча (Festuca ovina), молінія голуба (Molinia caerulea), біловус стиснутий (Nardus stricta), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris) тощо). Моховий покрив (30 - 40%) формують гіпн кипарисовидний (Hypnum cupressiforme) та дикран мітловидний (Dicranum scoparium).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у лісовому заказнику місцевого значення"Словечанський кряж" (Житомирська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Виявити нові мізцезростання угруповань, забезпечити охороною всі еталонні ділянки цих лісів.

Джерела інформації:

Смык, Бортняк, 1984.

Автор:

П.М. Устименко