Угруповання скельнодубових лісів

(Quercetа petraeae) з домінуванням у травостої перлівки одноквіткової (Меlіса uniflora)

Асоціації:

Скельнодубовий ліс одноквітковоперлівковий (Quercetum (petraeae) melicosum (uniflorae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,1; І; 3;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Гірський масив Красна Полонинського хребта (Закарпатська обл.).

Фізико-географічні умови:

Тепла кліматична зона, південні схили, малопотужні буроземні ґрунти на вулканічних породах.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінанта деревостану із домінантом трав’яного ярусу.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант трав’яного ярусу - перлівка одноквіткова (Meliсa uniflora) - на межі висотного поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан моноедифікаторний, різновіковий, зімкнутість крон 0,6, утворений дубом скельним (Quercus petraea) заввишки 20 м, ІІІ бонітету. Підлісок несформований. Проективне покриття трав’яного ярусу складає 50%, флористичне ядро утворюють перлівка одноквіткова (30 - 45%), підмаренник запашний (Galium odoratum), зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea), печіночниця звичайна (Hepatica nobilis), осока волосиста (Carex pilosa), куцоніжка лісова (Brachypodium sylvatiсum), медунка темна (Pulmonaria obscura).

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у Карпатському БЗ (Угольський заповідний масив).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Виявлення нових місцезростань угруповань.

Джерела інформації:

Стойко, 1968, 1969, 1977; Голубец, Малиновский, 1969; Стойко, Тасенкевич, 1980; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко