Угруповання далешамподубово - скельнодубових лісів

(Querceto (dalechampii) - Quercetа (petraeae))

Асоціації:

Далешамподубово - скельнодубовий ліс валіськокострицевий (Querceto (dalechampii) - Quercetum (petraeae) festucosum (valesiacae)), далешамподубово - скельнодубовий ліс степовотимофіївковий (Querceto (dalechampii) - Quercetum (petraeae) phleosum (phleoiditis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,4; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Вулканічні передгір’я Вигорлат-Гутинського хребта (Мужіївські гори, Юлівська гора, Чорна гора (Закарпатська обл.)).

Фізико-географічні умови:

Дуже тепла кліматична зона, південні скелясті схили із слаборозвиненими буроземними ґрунтами на вулканічних породах.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану.

Ботаніко-географічна значущість:

Співедифікатор - дуб Далешампа (Quercus dalechampii) - на межі ареалу, острівна частина ареалу угруповань.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Розріджені (0,4 - 0,5) низькорослі деревостани чагарникової форми насінневого та порослевого походження, V бонітету, заввишки 6 - 7 м у 100-річному віці. На пологих схилах переважає дуб скельний (Quercus petraeа), на стрімкіших - дуб Далешампа, поодиноко трапляються груша звичайна (Pyrus communis). У розрідженому підліску зростають глід Липського (Crataegus lipskyi), таволга середня (Spiraea media), дерен справжній (Cornus mas). Домінанти трав’яного ярусу - костриця валіська (Festucа valesiaca) та тимофіївка степова (Phleum phleoides) - мають проективне покриття близько 40%, у травостої поодиноко зростають: осока гірська (Carex montana), куцоніжка пірчаста (Brachypodium pinnatum), вероніка колосиста (Veronica spicata), очиток Рупрехта (Sedum ruprechtii), чистець прямий (Stachys recta) та ін.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському БЗ (заповідні масиви"Юлівська гора" та"Чорна гора").

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань.

Джерела інформації:

Стойко, 1977, 1980; Зеленая книга ..., 1987; Стойко та ін., 1998; Стеценко та ін., 2003.

Автор:

С.М. Стойко, П.М. Устименко