Угруповання букових лісів

(Fagetа sylvaticae) з домінуванням барвінку малого (Vinca minor)

Асоціації:

Буковий ліс малобарвінковий (Fagetum (sylvaticae) vincosum (minoris)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,1; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Львівська обл. (Розточчя, Гологори), Тернопільська обл. (Кременецькі гори), Передкарпаття, Буковина (Хотинська височина).

Фізико-географічні умови:

Верхні частини північних пологих схилів у помірно-теплій кліматичній зоні із світло-бурими ґрунтами або ґрунтами, сформованими на карбонатних породах.

Біотоп:

Букові ліси Західної України.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів, де домінантом травостою є реліктовий вид - барвінок малий (Vinca minor).

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор - бук лісовий (Fagus sylvatica) - на рівнині знаходиться на північно-східній межі поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Різновіковий деревостан із зімкнутістю крон 0,9 - 1,0 і продуктивністю І - ІІ бонітетів утворює бук лісовий, заввишки 27 - 28 м. Часто другий, розріджений, ярус (0,1) формує граб звичайний (Carpinus betulus). У несформованому підліску зростають ліщина звичайна (Corylus avellana), гордовина (Viburnum lantana), бузина чорна (Sambucus nigra), бруслина європейська (Euonymus europaea) та б. бородавчаста (E. verrucosa). У травостої (70%) домінує барвінок малий (60%). Поcтійно зрос тають неморальні види - копитняк європейський (Asarum europaeum), апозерис смердючий (Aposeris foetida), щитник чоловічий (Dryopteris filixmas), зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea), підлісник європейський (Sanicula europaea). Моховий покрив не виражений, куртинами трапляється рунянка ялівцева (Polytrichum juniperinum).

Потенціал відновлюваності:

Добрий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності (у ПЗ), заказний - на територіях решти місцезростань.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у ПЗ"Розточчя".

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Лісогосподарські заходи, спрямовані на збереження та відновлення угруповань.

Джерела інформації:

Стойко, 1977, 1977а; Солодкова та ін., 1980; Стойко и др., 1980; Зеленая книга ..., 1987; Стойко, Вантух, 1988; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич