Угруповання білоцвітоясенево - скельнодубових лісів

(Fraxineto (orni) - Quercetа (petraeae)) та білоцвітоясенево - далешамподубово - скельнодубових лісів (Fraxineto (orni) - Querceto (dalechampii) - Quercetа (petraeae))

Асоціації:

Білоцвітоясенево - далешамподубово - скельнодубовий ліс валіськокострицевий (Fraxineto (orni) - Querceto (dalechampii) - Quercetum (petraeae) festucosum (valesiacae)), білоцвітоясенево - скельнодубовий ліс валіськокострицевий (Fraxineto (orni) - Quercetum (petraeae) festucosum (valesiacae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,7 - 17,2; І; 1;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Передгір’я Вигорлат-Гутинського вулканічного хребта (Чорна гора (Закарпатська обл.)).

Фізико-географічні умови:

Дуже тепла кліматична зона, південні сухі схили, скелясті бурі лісові ґрунти на вулканічних породах на висоті 400 - 420 м н. р. м.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану, де співедифікатор головного ярусу - ясен білоцвітий (Fraxinus оrnus) - є реліктовим субсередземноморським видом, що занесений до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Співедифікатор головного ярусу - ясен білоцвітий - знаходиться на північно-східній межі ареалу. Єдине в Україні місцезростання угруповань.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Рідкісні для України низькорослі (6 - 7 м), остепнені, чагарникової форми, розріджені (0,4 - 0,5) деревостани, генеративного та вегетативного походження, V бонітету. Деревостан сформований дубом скельним (Quercus petraea) та ясенем білоцвітим з домішкою дуба Далешампа (Quercus dalechampii). У підліску зрідка трапляються клен татарський (Acer tataricum), дерен звичайний (Cornus mas). Трав’яний ярус з проективним покриттям 50 - 60% утворюють домінант - костриця валіська (Festucа valesiaca) (40 - 50%) - з домішкою лісових та степових видів, а саме: герані кривавочервоної (Geranium sanguineum), оману шершавого (Inula hirta), вероніки австрійської (Veronica austriaca), горлянки женевської (Ajuga genevensis), медунки м’якої (Pulmonaria mollis), чистеця прямого (Stachys recta), тонконогу дібровного (Poa nemoralis), куцоніжки пірчастої (Brachypodium pinnatum), роману напівфарбувального (Anthemis subtinctoria), ломиносу прямого (Clematis recta).

Потенціал відновлюваності:

Добрий у ясена білого, угруповання стабільне, має тенденцію до спонтанного розширення зайнятої ним площі.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському БЗ (заповідний масив"Чорна гора").

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Віднесення місцезростань рослинних угруповань до заповідної зони. Організація моніторингу за станом угруповань.

Джерела інформації:

Стойко, 1968; Стойко та ін., 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко