Угруповання австрійськодубово - скельнодубових лісів

(Querceto (austriacae) - Quercetа (petraeae))

Асоціації:

Австрійськодубово - скельнодубовий ліс бирючиновий (Querceto (austriacae) - Quercetum (petraeae) ligustrosum (vulgaris)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

17,1; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Передгір’я Вигорлат-Гутинського хребта (Юлівська гора, урочище Габорова Яноч (Закарпатська обл.)).

Фізико-географічні умови:

Південні схили з кам’янистими буроземними ґрунтами у теплій кліматичній зоні.

Біотоп:

Скельнодубові ліси Закарпаття.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів головного ярусу, де співедифікатор - дуб австрійський (Quercus austriaca) - занесений до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Співедифікатор головного ярусу на північній межі ареалу, острівна частина ареалу угруповань.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан двох’ярусний, зімкнутість крон 0,6 - 0,8. Перший ярус сформований дубом скельним (Quercus petraea) та дубом австрійським, які в мезотрофних едафічних умовах у віці 80 - 120 років досягають висоти 24 - 26 м і мають продуктивність ІІ бонітету, у другому ярусі деревостану (13 - 15 м) зрідка зростають клен польовий (Acer campestre) та граб звичайний (Carpinus betulus). Основу підліску (0,3) складає домінант - бирючина звичайна (Ligustrum vulgaris), поодиноко зростають клен татарський (Acer tataricum), свидина кров’яна (Swida sanguinea), ліщина звичайна (Corуlus avellana). В остепненому травостої (40 - 45%) зростають костриця борозниста (Festucа rupicola), молочай кипарисовидний (Euphorbia cyparissias), перстач білий (Potentilla alba), горлянка женевська (Ajuga genevensis), будра плющевидна (Glechoma hederacea), плющ звичайний (Hedera helix), куцоніжка лісова (Brachуpodium sylvaticum).

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий у дуба австрійського та дуба скельного.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському БЗ (заповідний масив"Юлівська гора").

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Сприяння відновленню дуба австрійського та дуба скельного.

Джерела інформації:

Стойко 1977а; Голубец, Стойко, 1979; Зеленая книга ..., 1987; Стойко та ін., 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко