Угруповання скельнодубово - звичайнодубових лісів

(Querceto (petraeae) - Quercetа (roboris))

Асоціації:

Скельнодубово - звичайнодубовий ліс волосистоосоковий (Querceto (petraeae) - Quercetum (roboris) caricosum (pilosae)), скельнодубово - звичайнодубовий ліс дереновий (Querceto (petraeae) - Quercetum (roboris) cornosum (maris)), скельнодубово - звичайнодубовий ліс егоніховий (Querceto (petraeae) - Quercetum (roboris) aegonychonosum (purpureo-caeruleі)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,9; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Розточчя (Львівська обл.), Подільська височина (Тернопільська обл.), Придністров’я (Хмельницька обл.).

Фізико-географічні умови:

Внутрішні невисокі пагорби гряд та нижні частини схилів з дерново-підзолистими ґрунтами на вапняках, перекритих суглинистими відкладами.

Біотоп:

Дубові ліси базифільні.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану, синекологічні оптимуми яких є різними.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання в острівному місцезнаходженні, на східній межі поширення дуба скельного (Quercus petraea).

Ценотична структура та флористичне ядро:

Одно-, двох’ярусні деревостани із зімкнутістю крон 0,7 - 0,8, утворені дубом звичайним (Quercus robur) (0,5 - 0,6) зі значною домішкою дуба скельного (0,2 - 0,4), поодиноко зростають граб звичайний (Carpinus betulus), явір (Acer pseudoplatanus), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), липа серцелиста (Tilia cordata), бук лісовий (Fagus sylvatica). Чагарниковий ярус інколи утворює дерен справжній (Cornus mas), або він не сформований. Трав’яний покрив у різних асоціаціях розвинутий нерівномірно - від майже повної відсутності трав’янистих рослин до покриття 25 - 40%. У найбільш сухих та освітлених екотопах домінує субсередземноморський неморальний вид - егоніхон пурпурово-блакитний (Aegonychon purpureo-caeruleum), у вологіших та тінистих - осока волосиста (Carex pilosa). Флористичне ядро складають типові неморальні види: копитняк європейський (Asarum europaeum), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), підмаренник запашний (Galium odoratum), печіночниця звичайна (Hepatica nobilis), анемона дібровна (Anemone nemorosa), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), інколи з участю рідкісних для Розточчя гірських видів - апозериса смердючого (Aposeris foetida), купини кільчастої (Polygonatum verticillatum).

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий у дуба скельного, задовільний у дуба звичайного.

Режим збереження:

Заповідний, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у ПЗ"Розточчя", ПЗ"Медобори", ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Панівецька дача" (Хмельницька обл).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Сприяння лісовідновленню. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Голубец, Стойко, 1979; Шеляг-Сосонко та ін., 2002; Заповідні перлини ..., 2006.

Автор:

Ю.Р. Шеляг-Сосонко, П.М. Устименко