Угруповання звичайнодубових лісів скумпієвих

(Quercetа (roboris) cotinosа (coggygriae)) та звичайноясенево - звичайнодубових лісів скумпієвих (Fraxineto (excelsioris) - Quercetа (roboris) cotinosа (coggygriae))

Асоціації:

Звичайнодубовий ліс скумпієвий (Quercetum (roboris) cotinosum (coggygriae)), звичайнодубовий ліс скумпієво - конвалієвий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae) - convallariosum (majalis)), звичайнодубовий ліс скумпієво - ланцетовиднозірочниковий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae) - stellariosum (holosteae)), звичайнодубовий ліс скумпієво - мікеліосоковий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae) - caricosum (michelii)), звичайнодубовий ліс скумпієво - пірчастокуцоніжковий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae) - brachypodiosum (pinnati)), звичайнодубовий ліс скумпієво - рябоперлівковий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae) - melicosum (pictae)), звичайноясенево - звичайнодубовий ліс скумпієво - дібровнотонконоговий (Fraxineto (excelsioris) - Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae) - poosum (nemoralis)), звичайноясенево - звичайнодубовий ліс скумпієво - ланцетовиднозірочниковий (Fraxineto (excelsioris) - Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae) - stellariosum (holosteae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,4; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Степова зона: Котовський ДЛГ (Одеська обл.) на кордоні з Молдовою, Слов’янський ДЛГ (Донецька обл.); лісостепова зона: Мошногірський кряж (Черкаська обл.).

Фізико-географічні умови:

Круті схили балок різних експозицій і долини р. Сіверського Дінця з дуже сухими дерново-карбонатними або чорноземними опідзоленими ґрунтами на крейді чи лесах.

Біотоп:

Дубові ліси базифільні.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану з домінантом чагарникового ярусу, синекологічні оптимуми яких є різними.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант підліску - скумпія звичайна (Cotinus coggygria) - на північній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний, зімкнутість крон 0,5 - 0,8, вік дерев коливається від 60 до 200 років, висота - 10 - 19 м. Едифікатор - дуб звичайний (Quercus robur) - із значною домішкою ясена звичайного (Fraxinus excelsior) (0,3), трапляються також в’яз граболистий (Ulmus carpinifolia), клен гостролистий (Acer platanoides). У густому (0,4 - 0,7) підліску домінує скумпія звичайна із домішкою клена татарського (Acer tataricum), дерена звичайного (Cornus mas), жостера проносного (Rhamnus cathartica), бруслини бородавчастої (Euonymus verrucosa), карагани кущової (Caragana frutex), шипшини повстистої (Rosa tomentosa). У середньогустому (35 - 60%) травостої у відповідності до екотопів домінують зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea) (20%), тонконіг дібровний (Poa nemoralis) (15%), конвалія звичайна (Convallaria majalis) (30 - 40%), перлівка ряба (Melica picta) (15 - 30%), осока Мікелі (Carex micheliі) (15 - 35%), куцоніжка пірчаста (Brachypodium pinnatum) (30 - 45%). Флористичне ядро складають неморальні світлолюбні види - дзвоники персиколисті (Campanula persicifolia), осока волосиста (Carex pilosa), чина чорна (Lathyrus niger), неморальний субсередземноморський вид - егоніхон пурпурово-блакитний (Aegonychon purpureocaeruleum), а також лучні та степові види - шавлія лучна (Salvia pratense), грястиця збірна (Dactylis glomerata), мигдаль степовий (Amygdalus nana), барвінок трав’янистий (Vinca herbacea) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у НПП"Святі гори".

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Створити заказник або заповідне урочище на території Млієвського лісництва Смілянського ДЛГ Черка-ської обл.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко, 1974; Удра, 1983; Зеленая книга ..., 1987; Попович, 2002; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

Ю.Р. Шеляг-Сосонко, П.М. Устименко