Угруповання звичайнодубових лісів деренових

(Quercetа (roboris) cornosа (maris)) та польово кленово - звичайнодубових лісів деренових (Acereto (campestris) - Quercetа (roboris) cornosа (maris))

Асоціації:

Звичайнодубовий ліс дереново - волосистоосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - caricosum (pilosae)), звичайнодубовий ліс дереново - гірськоосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - caricosum (montanae)), звичайнодубовий ліс дереново - дібровнотонконоговий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - poosum (nemoralis)), звичайнодубовий ліс дереново - егоніховий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - aegonychonosum (purpureocaeruleі)), звичайнодубовий ліс дереново - зеленчуковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - galeobdolosum (lutei)), звичайнодубовий ліс дереново - конвалієвий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - convallariosum (majalis)), звичайнодубовий ліс дереново - кореневищно осоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - caricosum (rhizinae)), звичайнодубовий ліс дереново - ланцетовиднозірочниковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - stellariosum (holosteae)), звичайнодубовий ліс дереново - мікеліосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - caricosum (michelii)), звичайнодубовий ліс дереново - парвськоосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris) - caricosum (brevicollis)), польовокленово - звичайнодубовий ліс дереново - зеленчуковий (Acereto (campestris) - Quercetum (roboris) cornoso (maris) - galeobdolosum (lutei)), польовокленово - звичайнодубовий ліс дереново - малобарвінковий (Acereto (campestris) - Quercetum (roboris) cornoso (maris) - vincosum (minoris)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,2; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Придністров’я (від західної межі Івано-Франківської обл. до північної частини Одеської обл.), Придніпровська височина (у трикутнику між містами Корсунь-Шевченківський, Чигирин та Знам’янка).

Фізико-географічні умови:

Круті схили південної або західної експозицій долин річок басейну Дністра, балок та горбів із сухими дерново-карбонатними або чорноземними опідзоленими ґрунтами на вапняках, мергелях, гіпсах або червоних глинах.

Біотоп:

Дубові ліси базифільні.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів деревостану із домінантом чагарникового ярусу, синекологічні оптимуми яких є різними.

Ботаніко-географічна значущість:

Острівні угруповання на північно-східній межі поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний, представлений дубом звичайним (Quercus robur) з незначною домішкою клена польового (Acer campestre), ясена звичайного (Fraxinus excelsior), граба звичайного (Carpinus betulus). У віці 50 - 90 років має зімкнутість крон 0,7 - 0,9, заввишки 18 - 22 м. За продуктивністю насадження належать до III - IV класів бонітету. Зімкнутість підліску становить 0,2 - 0,6. Крім дерена справжнього (Cornus mas), який є основою підліску (0,2 - 0,4), до його складу входять клен татарський (Acer tataricum), свидина кров’яна (Swida sanguinea), ліщина звичайна (Corylus avellana) тощо. У травостої (25 - 60%) домінантами виступають осока парвська (Carex brevicollis) (20 - 30%), о. кореневищна (C. rhizina) (20 - 40%), о. гірська (C. montana) (30%), о. Мікелі (C. michellii) (30 - 45%) та о. волосиста (C. pilosa) (30 - 50%), а також зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum) (20 - 30%), конвалія звичайна (Convallaria majalis) (20 - 30%), егоніхон пурпурово-блакитний (Aegonychon purpureocaeruleum), (20-35 %), зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea) (30 - 45%), тонконіг дібровний (Poa nemoralis) (25 - 35%). Флористичне ядро складають купина широколиста (Polygonatum latifolium), шоломниця висока (Scutellaria altissima), лазурник трилопатевий (Laser trilobum), фіалка дивна (Viola mirabilis), гравілат міський (Geum urbanum), медунка темна (Pulmonaria obscura) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий у дуба звичайного.

Режим збереження:

Абсолютної та регульованої заповідності, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у НПП"Подільські Товтри", ботанічних заказниках загальнодержавного значення"Бритавський","Криве","Урочище Білянський ліс" (Вінницька обл.),"Панівецька дача" (Хмельницька обл.), гідрологічному заказнику загальнодержавного значення"Сунківський" (Черкаська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Сприяти відновленню угруповань у місцях, порушених внаслідок нераціонального лісокористування. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природнозаповідного фонду.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко, 1971а, б, 1974; Зеленая книга ..., 1987; Попович, 2002; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

Ю.Р. Шеляг-Сосонко, П.М. Устименко